Ingen klimatkoppling i rapportering om skyfallen i Kanada

Just nu sveper stora skyfall in över Kanadas västkust. Medier har en tendens att koppla "extremväder" till klimatförändringarna, men inte i detta fall.

 
Foto: Unsplash/Atilla Bingöl.

Medier har en tendens att grundlöst rapportera om att så kallat extremväder är en direkt följd av klimatförändringarna. Det menar Roger Pielke som forskat om extremväder sedan tidigt 1990-tal och vars forskningsstudier citerats av FN:s klimatpanel IPCC. Han menar att en balanserad rapportering om klimatfrågan sedan länge övergivits.

”Klyftan mellan de faktiska trenderna för extremväder och de som rapporteras i medierna är otroligt stor”, uppger han till NMI i en intervju.

Men det finns också exempel på det motsatta.

Just nu är västkusten i Kanada drabbat av våldsamma skyfall som lett till översvämningar, att befolkningen i vissa kommuner behövts evakueras och att nödläge utlysts. Här väljer de flesta stora mediehusen att inte göra någon klimatkoppling utan att endast rapportera om skyfallen och dess konsekvenser.

Sveriges Radio konstaterar att Kanadas västkust har drabbats av de värsta skyfallen på ett århundrade och att myndigheterna varit tvungna att ta hjälp av militären för att evakuera drabbade.

DN:s reporter Katarina Lagerwall och SVT/TT skriver att skyfallen är mycket allvarliga och att det råder katastroftillstånd i fler kommuner som resulterat i att hela samhällen har evakuerats.

I en annan text kopplar TT däremot i sin rapportering upp om skyfallen, som flera medier plockar, till klimatförändringar. Man citerar John Clague, professor vid institutionen för geovetenskap på Simon Fraser University, som konstaterar att extremväder hänger ihop och kan tillskrivas klimatförändringarna.

”Forskarna anser att dessa speciella händelser blir allt vanligare, förvärras eller förstärks av klimatförändringarna”

Roger Pielke pekar som sagt på att medier ofta felaktigt rapporterar om ökande extremväder, men han påpekar att IPCC är tämligen säkra på att det skett en ökning av vissa vädertyper, nämligen värmeböljor och skyfall.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *