Inkonsekvent när GT rapporterar om vanvård på äldreboenden

I förra veckan skrev GT om olika fall av vanvård på äldreboenden. I den första artikeln är man tydlig med att skriva ut att missförhållandena har skett på ett privat boende. Däremot nämns ingenting om driftsformen i de två andra artiklarna, där äldreboendena var i kommunal regi. Vad är det som avgör när det är relevant att ange ägarform när man rapporterar om den här typen av händelser? TMI har intervjuat Sofia Dahlström, chefredaktör på GT.

 

Den första artikeln handlade om att personal bland annat glömt gamla på toaletten och att man brustit i hygienrutinerna. Redan i ingressen skriver GT tydligt ut att det handlar om ett privat boende, och längre ner i texten nämner man också att företaget som nu driver äldreboendet tidigare hette Carema. I de två andra nyheterna rapporterade man om en kvinna som blivit misshandlad av sin vårdare och en annan kvinna som fått ett rullatorhandtag uppfört i ändtarmen. Ingenstans i artiklarna skriver man ut att båda fallen utspelade sig på kommunala äldreboenden.

TMI sökte upp Sofia Dahlström, chefredaktör på GT och ansvarig utgivare, för att ta reda på vad det är som avgör när det är relevant att skriva ut driftsformen när man rapporterar om äldreboenden.

Hur kommer det sig att ni varit så tydliga med att ange driftsformen i den första artikeln men struntat i det i de övriga?

– Den första artikeln du skickade är en rewrite som P4 Jönköping gjort där det är ett utpekat boende som fått utstå kritik. Då behöver de bemöta kritiken och därför är det också rimligt att man skriver ut vilket boende eller företag det handlar om.

Om det är en kommunal eller privat verksamhet är inte det som är det väsentliga när GT rapporterar om äldreboenden, menar Dahlström. Huvudsaken är att i de fall där en part är utpekad så måste den få en chans att försvara sig.

Varför har ni då inte varit lika noga med att ange driftsformen i de andra nyheterna?

– Därför att de artiklarna kommer från nyhetsbyrån Siren och är mer anonyma till karaktären. Men jag kan hålla med dig om att det förekommit flera andra tillfällen då man kanske kunde varit tydligare med att skriva ut att driftsformen varit kommunal.

Hon menar att man ska alltid ska försöka ställa de ansvariga för uppkomna missförhållanden till svars så långt det är möjligt, utan att ta hänsyn till vilken driftsform det handlar om. Ibland är dock de anmälningar om missförhållanden som når tidningarna så anonymiserade att det inte går att ta reda på vilka som är ansvariga för ett äldreboende, förklarar hon. I fallet med kvinnan som utsattes för ett övergrepp valde GT att anonymisera händelsen så långt det gick för att skydda hennes identitet.

Att det privata boendet tidigare gick under namnet Carema är något som hon tyckte var en relevant information att ta med i sammanhanget. Hon tillägger sedan:

– Då kan jag känna att vi också behöver bli bättre på att tydligare ange när boenden är i kommunal ägo. Det kanske är där vi snarare brister.

Hon påpekar också att det är väldigt bra att någon granskar hur medierna rapporterar om sådana här händelser, då det ger ett perspektiv på den egna bevakningen och hur man väljer att arbeta.

 

ERIK THYSELIUS

Länkar till artiklarna i GT:

”Personal glömde äldre på toaletten”, 2015/06/03

”Dement kvinna hade handtag i ändtarmen”, 2015/06/03

”Dement blev slagen av personal på boende”, 2015/06/04Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *