Kraftigt minskat utrymme för Lööf i SR och SVT

Under mars månad har statsminister Magdalena Andersson (S) nämnts mer än alla övriga partiledare tillsammans i både SVT:s och SR:s största nyhetssändningar. Annie Lööfs (C) utrymme har däremot minskat kraftigt under årets tre första månader.

 
Magdalena Andersson (S) och Annie Lööf (C)

Andersson har varit den partiledare som dominerat nyhetssändningarna under årets första kvartal i både SR och SVT och fick under mars omkring 60 procent av partiledarnas totala utrymme i nyhetssändningarna.

De tydligaste förändringarna från föregående månader är att Annie Lööfs (C) utrymme minskat kraftigt i både SVT och SR. Andra iakttagelser från SR:s rapportering är att Nooshi Dadgostar (V) har givits ett minskat utrymme, samtidigt som Jimmie Åkesson (SD) och Miljöpartiets språkrör har förekommit mer i rapporteringen än under februari månad. Motsvarande förändring i SVT:s nyhetssändningar är att Ulf Kristersson (M), Nooshi Dadgostar (V) och Miljöpartiets språkrör har fått ett ökat utrymme, samtidigt som övriga partiledare fått ett något minskat utrymme.

Näringslivets medieinstitut fortsätter att undersöka hur stort utrymme respektive partiledare får i SR:s och SVT:s största nyhetssändningar.

Läs mer om undersökningens metod längst ner.

Även mars månad har dominerats av kriget i Ukraina och av partiledarna är det framför allt Andersson som omnämnts i dessa inslag. Kristersson är den partiledare som förekommit näst mest i rapporteringen om kriget, dock i betydligt mindre utsträckning än Andersson.

Rapporteringen kring övriga partiledare har i Sverigedemokraternas fall framför allt handlat om partiets syn på flyktingar från Ukraina jämfört med flyktingar från Mellanöstern och Afrika. Det har även rapporterats om Centerpartiets säkerhetspolitik, Vänsterpartiets beslut om att inte skicka vapen till Ukraina, att Kristdemokraterna vill sänka bensin- och dieselskatten, samt Liberalernas åsikt om Natomedlemskap. Rapporteringen kring Miljöpartiets språkrör har framför allt handlat om kritik mot beslut om gruva i Kallak, samt om reduktionsplikt och drivmedelspriser.

En intressant jämförelse är Kantar Sifos siffror från Mediemätaren för första kvartalet 2018 som visar att Stefan Löfven (S) andel av medieutrymmet var 41 procent medan Ulf Kristersson låg på 12 procent. I mätningen ingår både tidningar och etermedia vilket gör att siffrorna inte är fullt jämförbara med NMI:s mätning.

Per Söderpalm, medieanalyschef på Kantar Public, poängterar att det finns skillnader mellan etermedia och tidningar som innebär att stora nyhetshändelser oftast förstärks i etermedierna.

— Radio och tv sticker vanligtvis ut mest när det kommer till vilka partier och partiledare som ges störst utrymme och det beror på att etermedierna är begränsade till sina sändningstider och har därmed ett större fokus på det stora nyhetshändelserna.

Söderpalm menar även att det finns en skillnad mellan hur medieutrymmet fördelas mellan partiledarna och hur fördelningen ser ut mellan partierna där partiledare som är ministrar vanligtvis gers ett större medieutrymme än deras partier. Han nämner även hur man i tider av kris och krig samlas runt samhällsinstitutioner så som det politiska styret.

— Min generella slutsats är att så länge det pågår stora omvärldshändelser så hamnar fokus på de statsbärande partierna och statsministern, och det har varit en turbulent politisk tid vilket har gjort att Andersson synts mest i media, säger Per Söderpalm till NMI.

Nedanför visas resultatet från NMI:s undersökning av utvalda nyhetsprogram i SVT och SR för januari, februari och mars månad i form av tre stapeldiagram.

NMI:s undersökning är utförd med hjälp av sökverktyget All Ears som transkriberar inslag från radio och tv. Undersökningen är avgränsad till perioden 1 januari till och med 31 mars 2022. Orden som använts är respektive partiledares namn. De nyhetsprogram som ingår i undersökningen är Rapport, Aktuellt, Morgonstudion och Agenda från SVT, samt Studio Ett, P1 morgon och Ekot (dock ej Livesändningar från Ekot) från SR.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

1 kommentar


  1. Mart Maandi skriver:

    Det vore intressant att höra partiledarnas egna kommentarer om tex Lööfs minskade exponering jan -mars. Det kan ju finnas någon naturlig förklaring, sjukdom, semester, eller helt enkelt att hon valt att ligga lågt och gjort färre utspel…


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *