Kritik för faktafel i SVT:s nya klimatprogram  

Redan det första avsnittet av SVT:s satsning Klimathoppet som sändes i tisdags innehöll ett faktamässigt magplask. En uppskattning av Sveriges biorelaterade koldioxidutsläpp är i SVT:s grafik överdriven med 50 miljoner ton.

Skogsbruksexperten Peter Holmgren menar att det är konstigt att SVT presenterar siffror som innebär dubbelräkning och strider mot den standard som finns. Felet har påtalats för SVT som ännu inte rättat.

 

SVT:s satsning Klimathoppet börjar med ett par allvarliga fel. Exakt 10 minuter in i programmet redovisas Sveriges utsläpp av växthusgaser på ett sätt som ger intrycket av att utsläppen är mycket högre än de i verkligheten är.

I programmet visas ett stapeldiagram, vilket är det som syns i bilden ovan.  

  • Stapel 1 är Sveriges inhemska utsläpp på 46 miljoner ton.   
  • Stapel 2 är utsläpp som orsakas av Sverige men hamnar i andra länders statistik (flygresor, import) på 49 miljoner ton.   
  • Stapel 3 är Sveriges förbränning av biobränslen som ger 50 miljoner ton    
  • Stapel 4 är upptaget av koldioxid genom tillväxt i den svenska skogen som uppgår till -41 miljoner ton.   

Siffrorna påstås komma från Naturvårdsverket, är från 2020 och anges i miljoner ton.  

Felet ligger i stapel 3 och 4.   

Problemet är att siffran i stapel 3 i Naturvårdsverkets redovisning redan är inräknad i stapel 4 som alltså är nettosiffran. Sveriges användning av biobränslen och biologiska material kompenseras av framförallt skogstillväxten. Resultatet innebär sammantaget en minskning på 41 miljoner ton av atmosfärens koldioxid. Dessutom håller de biogena produkterna undan mycket stora mängder fossila utsläpp. 

Peter Holmgren som är expert på skogsbruk med internationell erfarenhet är förvånad över SVT:s miss.    

– Konstigt att de presenterar siffror som inte passar ihop och på ett sätt som innebär dubbelräkning och strider mot den standard som finns. Sättet att räkna är noga specificerat och används av Sverige och internationellt. Siffrorna finns hos Naturvårdsverket och SCB, säger Peter Holmgren till NMI.   

– Men Greenpeace gör på samma sätt i sin propaganda, likaså DN. Det verkar handla om att ställa svenskt skogsbruk och skogsnäring i en sämre dager.   

Tittare har påtalat de missvisande siffrorna men SVT har inte ännu förtydligat. Programledaren Camilla Kvartoft skriver på Twitter med anledning av kritiken:

”41 milj ton är nettoupptag. Vi kommer gå vidare och beskriva hur stort upptaget av skog och mark är i nästa program då det handlar om matproduktionen.”

Ett tillägg till stapel 2 över de utsläpp i andra länder som orsakas av resor och import behöver också göras enligt Peter Holmgren.    

– Den borde även visa på den svenska export som leder till lägre utsläpp i andra länder. Dels för att vi i Sverige har industriprocesser och energiproduktion med lägre utsläpp än i många andra länder och dels på grund av vår export av skogsprodukter som håller undan fossila utsläpp.   

– Även i detta fall är fakta lättillgängliga och finns bland annat i den statliga utredning “Sveriges globala klimatavtryck”.   

– Till saken hör att klimateffekten av markanvändning är mycket grundligt analyserat. Resultatet av upptag i och utsläpp från det biologiska systemet förklaras och rapporteras av Naturvårdsverket, avslutar Peter Holmgren.  

NMI har varit i kontakt med Naturvårdsverket som bekräftar att SVT dubbelräknat. Enligt dem finns bruttosiffran om 50 miljoner ton i deras statistik — men i tabellform. Den presenteras inte på hemsidan. Den internationella standarden är att jämföra nettosiffror. De olika bruttosiffrorna har begränsat intresse i sammanhanget. 

NMI har också frågat Helena Olsson på SVT som är programbeställare om varför de redovisar siffrorna som de gör, men har ännu inte fått svar.  

****

Artikeln är rättad. Även NMI har angivit en felaktig siffra för de biorelaterade utsläppen.

****

SVT-programmet:
https://www.svtplay.se/video/eZAnmGq/klimathoppet/tis-14-mar-19-30?position=627&id=eZAnmGq 

Naturvårdsverkets hemsida:
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/sveriges-utslapp-och-upptag-av-vaxthusgaser/ 

Tabell från Naturvårdverket där bruttosiffrorna finns i summary2 cell B61:
SWE_2023_2021_30012023_150403_started.xlsx (europa.eu) 

 

 

 

 

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *