Trots förtydligande fortsatt oklara siffror i Klimathoppet

Av: Magnus Nilsson | Debatt | Inga kommentarer | mars 24, 2023
Oklarheterna kring biobränslen och koldioxidutsläpp i SVT:s Klimathoppet kvarstår i program nummer två.

-Trots ett försök till förtydligande av siffrorna i det första programmet fortsätter det att bli fel, konstaterar skogsbruksexperten Peter Holmgren.

Klimathoppets redaktion hänvisar till Naturvårdsverket.

LÄS MER

Kritik för faktafel i SVT:s nya klimatprogram  

Av: Magnus Nilsson | Debatt | Inga kommentarer | mars 17, 2023
Redan det första avsnittet av SVT:s satsning Klimathoppet som sändes i tisdags innehöll ett faktamässigt magplask. En uppskattning av Sveriges biorelaterade koldioxidutsläpp är i SVT:s grafik överdriven med 50 miljoner ton.

Skogsbruksexperten Peter Holmgren menar att det är konstigt att SVT presenterar siffror som innebär dubbelräkning och strider mot den standard som finns. Felet har påtalats för SVT som ännu inte rättat.

LÄS MER

Agenda-journalisterna glömmer frågan om planerbarheten i elsystemet

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | november 14, 2022
Utfrågarna i gårdagens Agenda Energispecial ställde en rad intressanta frågor om elsystemet. Men frågan om planerbar elproduktion, vars betydelse den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät understrukit gång på gång, missades. Vilken planerbar kraft vill de som förordar ett 100% förnybart elsystem ha?

LÄS MER

John Hassler ger Agenda rött kort

Av: Martin Berg | Debatt | En kommentar | oktober 28, 2021
I SVT Agendas utfrågning om klimatet fokuserades på de nationella klimatmålen. Nationalekonomen John Hassler menar att Agenda misslyckades med att ge tittarna en förståelse för det stora klimatarbete som pågår i Europa. "Att media fortsätter att fokusera på olika nationella mål som inte får någon som helst effekt på de globala utsläppen är obegripligt", säger John Hassler.

LÄS MER