Media missar granska myndigheter i rapporteringen om batterimineraler

Näringslivets medieinstituts granskning visar att media missar myndigheternas regler när gruvindustrin kring batterimineraler bevakas.

 
Kollage 3

Kollage: Sedan juli 2018 har 24 unika artiklar vid 14 olika medier publicerats om nunnan Moder Christa och greve Carl Piper som leder proteströrelsen mot en vanadingruva på Österlen.

Årets Nobelpris i kemi går till uppfinnarna av litiumjonbatteriet. Men hur rapporterar media egentligen kring de nya mineraler som behövs i den gröna omställningen?

För allt fler är det uppenbart att framtidens ekonomi kommer att vara beroende av kraftfulla batterier i omställningen till en mindre fossilbaserad ekonomi. Batterier som kan användas i elbilar och energilagring, men som också är beroende av stora mängder värdefulla mineraler såsom kobolt, vanadin och litium.

Samtidigt är brytningen av dessa mineraler kontroversiell då merparten av produktionen sker i länder som Kina och Kongo-Kinshasa. Länder som har allvarliga problem med såväl miljöhänsyn som med beaktandet av mänskliga rättigheter. I Kongo är till exempel väpnat våld, slaveri och barnarbete knutet till brytningen av mineralen kobolt som används i elbilsbatterier.

Frågans komplexitet där klimatnytta ställs mot mänskliga rättigheter och lokala miljöproblem gör därmed ämnet till ett särskilt mångsidigt ämne för media att bevaka.

Bilden kompliceras ytterligare av att Sverige har goda fyndigheter av batterimineraler och nya gruvföretag har de senaste tre åren skickat in över 140 ansökningar om att få leta efter dem i den svenska berggrunden. Men den svenska lagstiftningen är svår för den som vill öppna en ny gruva.

I undersökningen har NMI analyserat ungefär 60 publiceringar om batterimineraler i Sveriges Radio och Dagens Nyheter. Resultatet visar att:

  • Både SR och DN bevakar lokala gruvkonflikter väl
  • Inget av medierna lyfter nämnvärt den hårda svenska tillämpningen av miljöregler

I rapporten riktar vi också bland annat fokus mot den uppmärksammade rapporteringen kring motståndet mot en vanadingruva på Österlen i Skåne.

Läs mer i NMI:s reportage i Smedjan om batterimineralerna.

Ladda ner hela rapporten i pdf-form här.

Carl-Vincent Reimers

Mediegranskare

1 kommentar


  1. […] min roll som projektledare vid Näringslivets medieinstitut har jag undersökt Dagens Nyheters och Sveriges Radios hantering av batterimineralfrågan, där en relativt balanserad […]


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *