Mediemyt: Sverige har ingen elbrist

Medierna har flera gånger rapporterat om Sveriges årliga elöverskott som gör det möjligt att exportera stora mängder el. I rapporteringen framstår det ofta som att Sverige egentligen inte har någon elbrist. Här missar medierna att problematisera betydelsen av var i landet elproduktionen är placerad och att det är skillnad på effekt och energi.

 

Det skrivs numera mycket om problemen i det svenska elsystemet och behovet av mer planerbar kraft, men det händer fortfarande att det publiceras påståenden om att elsystemet inte har problem. Under hösten har medierna vid ett flertal tillfällen rapporterat om att Sverige, trots elkris och höga elpriser, slår rekord efter rekord i export av grön el till kontinenten.

I ett inslag i SVT (januari 2023) ifrågasätter SVT:s reporter Johan Zachrisson Winberg påståenden om en elkris.

”Elöverskottet är större än något tidigare år”, rapporterar han och konstaterar man att det är tack vare vindkraften och att nedstängningen av kärnkraft i södra Sverige inte spelat någon roll:

”Stängningarna av fyra kärnreaktorer mellan 2013 till 2020 har bara gjort mindre hack i kurvan. Ökad vindkraft har med råge kompenserat och totalt producerades 170 TWh el förra året – också det rekord. Ökad produktion från vindkraften är enligt Svenska kraftnät förklaringen till den omfattande exporten”.

När DN:s ledarredaktion (december 2022) tar upp frågan menar man att problemen finns på kontinenten, vilket vår stora export bekräftar:

”Det är heller inte sant att vår elproduktion monterats ner. Svenska kraftverk trycker faktiskt ut fler terawatt än någonsin. Nettoexporten av el ligger på rekordnivåer. Utbudsproblemen finns på kontinenten, där beroendet av den ryska gasen är stort”.

Och i Sveriges Radios ”Det politiska spelet” (december 2022) ifrågasätter den inrikespolitiska kommentatorn Tomas Ramberg problemen i elsystemet:

”Det här med att elsystemet är nedmonterat, vad betyder det? Då får man ju först se att det inte produceras någon el längre. Det produceras väl så mycket el som det gjordes tidigare.”, säger Ramberg.

Det stämmer att Sverige har ett elöverskott på årsbasis och att vi exporterar mycket el. Men det säger ingenting om hur vårt elsystem mår, och risken för effektbrist i Sydsverige är reell. Det har ett antal myndigheter konstaterat: Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Orsaken till situationen är att den stora majoriteten ny elproduktion (läs vindkraft) som byggts i Sverige de senaste 15 åren har förlagts i norra Sverige. Samtidigt har planerbar elproduktion (läs kärnkraft) i södra Sverige lagts ned.

Men det finns inslag och artiklar som tar upp den här problematiken. Ett exempel kan hämtas från Dagens Nyheter (november 2022) som föredömligt reder ut frågan:

”Hur kan ett land både ha överskott och brist på el?

Svaret har att göra med skillnaden mellan två centrala begrepp som ofta blandas samman: effekt och energi. Dessa är viktiga för att förstå ett lands importberoende av el.

■ Effekt är den mängd el som produceras och förbrukas i varje ögonblick. Mäts i watt.

■ Energi är den mängd el som produceras och förbrukas under en viss tidsperiod, till exempel ett år, en vecka eller en timme. Mäts i wattimmar.”

NMI konstaterar att en del journalister behöver lära sig denna skillnad.

***

Läs även: Mediemyt: kärnkraften spelar ingen roll för tysk energiomställning

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *