Medieskugga över omvälvande rapport om kvalitén i den svenska skolan

Det finns ett stort intresse för den svenska skolans utveckling som i nyheterna oftast porträtteras som problematisk. Trots intresset så har en nyligen publicerad rapport - som ger en helt annan bild av utvecklingen - gått obemärkt förbi i medierapporteringen.

 
Gabriel Heller Sahlgren debattinlägg i samband med rapportsläppet.

Igår publicerades rapporten Kunskapsskolans återkomst där forskaren Gabriel Heller Sahlgren konstaterar att resultaten i den svenska skolan har förbättrats kraftigt sedan 2010 och att en förklaring kan vara reformerna som genomförts. ”Den svenska grundskolan är alltså i dag bäst i Norden” och förbättringarna är ”smått sensationella”, skriver Sahlgren.

I medier har debatten om den svenska skolan gått varm. Inte sällan riktas kritiken mot friskolor så väl som mot skolreformerna och det har blivit en allmän sanning att den svenska skolan inte håller måttet. SVT har gjort flera större satsningar där de djupdykt i ämnet, två aktuella exempel är ”Det svenska skolexperimentet” av Vetenskapens Värld och serien ”Vem mördade skolan?”.

När bilden av skolans förfall motbevisas tycks dock SVT:s intresse vara svalt. NMI har tidigare visat att SVT Vetenskap riktar kritik mot skolan utan forskningsstöd.

Den nya rapporten ger alltså en helt annan och ny bild av kunskapsläget och kvalitén i den svenska skolan. Enligt medielogiken borde rapportens slutsatser skapa stora rubriker, men i stället har intresset från de stora nyhetsredaktionerna uteblivit.

I rapporten separeras resultat från elever med svensk bakgrund från de med utländsk bakgrund och jämförs sedan med motsvarande siffror i andra länder. Gabriel Heller Sahlgren konstaterar att resultaten för de med svensk bakgrund har förbättrats sedan 2010 och att de försämrade resultaten för den svenska skolan i sin helhet kan förklaras med att andelen elever med utländsk bakgrund ökat kraftigt under det senaste decenniet och i betydligt större utsträckning än i jämförbara länder.

I samband med rapportsläppet skriver Gabriel Heller Sahlgren bland annat följande i DN debatt: ”Svenska högstadieelever med utländsk bakgrund presterar exempelvis på nästan identiska nivåer som motsvarande elevgrupp i Finland. Skillnaden är bara att denna grupp är större i Sverige. Sannolikt skulle vilket skolsystem som helst ha haft svårt att möta den invandring som Sverige har haft under de senaste decennierna.”.

Tidningen Näringslivet skrev om rapporten, därutöver publicerade Avanzas nättidning Placera och Di en kort notis från nyhtesbyrån Direkt. I Dagens industri står följande:

SVENSK GRUNDSKOLA. Den svenska grundskolan är bland de bästa i världen, visar en djupare analys av Pisa och andra internationella kunskapstester. Den har återhämtat sig helt efter ”Pisa-raset”, sannolikt tack vare reformer som genomfördes runt 2010, enligt forskaren Gabriel Heller Sahlgren. (DN Debatt)

Näringslivets medieinstitut har inte kunnat hitta några andra redaktioner utöver de ovan nämnda som uppmärksammat rapporten.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *