Mer sakpolitik i SR än i SVT

Mer sakpolitik i SR:s rapportering om partiledarna under juni månad än i SVT. SVT har ett större fokus på opinionsmätningar och analyser av möjliga regeringskoalitioner – det visar NMI:s senaste genomgång av partiledarnas genomslag i SVT:s och SR:s nyhetsrapportering.

 
SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutsons analys av möjliga regeringskoalitioner.

I sex månader har Näringslivets medieinstitut följt hur ofta partiledarna nämns i SVT:s och SR:s nyhetsprogram. Genomgående har statsminister Magdalena Andersson haft störst genomslag och dominerat medieutrymmet. SR har dock haft en något jämnare fördelning av partiledarnas medieutrymme över tid.

Läs mer om undersökningen längst ner. 

Under juni månad noteras en skillnad i hur ofta mediehusen rapporterar om sakpolitik när partiledarna nämns. Både SVT och SR fokuserar framför allt på partiledarnas ställningstaganden i dagsaktuella händelser så som misstroendeförklaringen mot justitieminister Morgan Johansson, beslut om höjda pensioner eller överenskommelsen med Turkiet för ett svenskt Natomedlemskap. Därutöver handlar en stor del av rapportering om opinionsundersökningar och politiska kommentatorers analyser kring möjliga regeringsalternativ beroende på valutgång.

SVT rapporterar även om Uppdrag Gransknings uppgifter om att Kristersson, Åkesson och Busch inte redovisat inkomster från sina sidoverksamheter till riksdagen. Alltså att de utöver inkomsten från riksdagen även finansieras av partierna för sina uppdrag som partiledare.

SR:s rapportering innehåller inslag som i större utsträckning än SVT fokuserar på partiledarnas ställningstaganden i olika sakfrågor.

Exempelvis rapporterar SR om Moderaternas förslag på åtgärder för att bekämpa släktbaserad kriminalitet, samt partiets förslag på förbud mot äktenskap mellan kusiner för att bekämpa hederskultur. Det rapporteras om Sverigedemokraternas förslag att ta efter Danmark och riva bostäder i utsatta områden som ett steg för att komma till rätta med segregationen, vilket följdes upp med en debatt om förslaget mellan Åkesson och Lööf. SR rapporterar även om Liberalernas kritik mot religiösa friskolor, samt att Busch är kritisk till förslaget om att stoppa religiösa friskolor som hon menar inte kommer till rätta med islamiseringen. Det rapporteras även om att Miljöpartiet vill se en utbyggnad av stambanorna samt om partiets kritik mot Socialdemokraternas klimatpolitik.

Rapporteringen kring Magdalena Andersson har i både SVT och SR, utöver opinionssiffror och politiskt spel, framför allt handlat om toppmöten och förhandlingar i anslutning till det svenska Natomedlemskapet, processen kring Ukrainas kandidatstatus för ett framtida EU-medlemskap, om minoritetsregeringens kompromisser för att få igenom förslag i riksdagen, samt om misstroendeförklaringen mot Morgan Johansson.

Mer övergripande kan man konstatera att Pehrson fortsatt får ett större genomslag som partiledare än vad Sabuni fick under sin tid. Lööf har fått ett ökat utrymme under den senaste månaden vilket bland annat har att göra med uppmärksamheten kring Andersson och Lööfs gemensamma besök på det amerikanska fartyget USS, men det handlar även om vikande opinionssiffror för Centerpartiet. Dadgostar är fortsatt den partiledare som har svårast att nå ut i mediebruset.


Nedanför visas resultatet från NMI:s undersökning av utvalda nyhetsprogram i SVT och SR för januari, februari, mars, april, maj och juni månad i form av sex stapeldiagram. Resultatet för Liberalernas partiledare gäller för Sabuni fram till den 8 april och för Pehrson från och med den 8 april när han tillträdde som partiledare.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *