Missvisande om visstid

I en serie inslag som går under namnet ”#unggranskning” tolkar SR statistik från SCB som skapar en bild av att andelen otrygga anställningar ökar kraftigt bland unga. I själva verket har andelen visstidsanställningar legat närmast oförändrad sedan 2005. I inslagen diskuteras också den här typen av anställningar av företrädare för fack och arbetsgivare. SR har dock missat att ta upp arbetsgivarsidans viktigaste argument i debatten, vilket ger en onyanserad bild av frågan.

 
SR har sänt en serie inslag som på olika sätt handlar om ungdomars relation till svensk arbetsmarknad med samlingsnamnet #unggranskning. Under rubriker som ”Otrygga anställningar ökar”, ”Svårt för unga att få fast jobb” och ”Så vanligt är tillfälliga jobb för unga på arbetsmarknaden” upprepar man gång på gång att andelen visstidsanställningar har fördubblats bland unga sedan 90-talet, och refererar till statistik framtagen av SCB. I en majoritet av inslagen intervjuas även unga personer som ska illustrera hur svårt det är att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden idag.

Stämmer då den här bilden som SR ger av svensk arbetsmarknad? Det är korrekt att visstidsanställningarna har fördubblats bland unga jämfört med början av 1990-talet. Vad SR däremot inte nämner är att hela ökningen skedde under de år som följde efter 90-talskrisen. I en rapport framtagen av Svenskt Näringsliv ser man att 55,6 procent av alla 15-24 åringar hade en visstidsanställning 2005. Motsvarande siffra för förra året var 55,8 procent. Allt enligt SCB:s AKU-undersökningar. På nästan tio år har alltså den här typen av anställningar endast ökat marginellt. Men ingen som lyssnar på inslagen i ”#unggranskning” kan tro annat än att visstidsanställningarna fortfarande ökar, något som alltså inte stämmer överens med verkligheten.

Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega och även intervjuad i inslagen, är också kritisk mot SR sätt att presentera statistiken. TMI har varit i kontakt med Göran Eklund, programchef på P4 Malmöhus och samordnare för projektet, som säger följande om kritiken:
– Vi ville skildra hur det ser för dagens ungdomar när de kommer ut på arbetsmarknaden. Då var det också relevant att berätta om hur visstidsanställningarna har ökat sedan 90-talet.

Men är det inte viktigt att andelen visstidsanställda har varit i princip oförändrad de senaste tio åren?
– Visst hade vi kunnat nämna när ökningen var som störst men vi ville fokusera på skillnaden mellan 1990 och nu för att kunna spegla skillnaden mellan hur arbetsmarknaden är nu för dagens ungdom och hur den var för deras föräldrar när de skulle ut på arbetsmarknaden.

Svenskt Näringsliv har tagit fram statistik som bygger på SCB:s AKU- undersökningar. Den visar att 80.000 människor i kvartalet går från arbetslöshet till en visstidsanställning. Dessutom går 70.000 människor i kvartalet över från en visstidsanställning till en fast anställning. I debatten om otrygga anställningar står det alltså klart att arbetsgivarnas viktigaste argument för anställningsformen är att den inte bara hjälper många att komma in på arbetsmarknaden, utan att en stor del också får fast anställning tack vare den. Det här argumentet förs dock inte fram i något av inslagen som SR sänder. Lyssnarna riskerar därför att få en onyanserad bild av debatten.

Att inslagen sänds bara några dagar innan valet gör det hela än mer problematiskt. I SR egna handbok skriver man följande:

”Att vi är opartiska betyder att vi inte tar ställning utan att vi låter olika åsikter komma fram. Varje ämne ska behandlas så allsidigt som möjligt. Efter att ha tagit del av vårt utbud ska publiken vara så välinformerad att den själv kan ta ställning i olika frågor.”

Mot bakgrund av TMI:s granskning kan man fråga sig hur väl SR i det här fallet har levt upp till sina egna principer om opartiskhet.

Läs rapporten om SR och visstidsantsällningar.

Erik O. Thyselius och Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *