Ekonomiekots inslag om fattigdom missar den höga arbetslösheten bland utrikesfödda

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | december 13, 2021
När Ekonomiekot Extra diskuterar om fattigdomen ökar i Sverige konstateras att möjligheten till jobb är central för att invandrare inte ska riskera att hamna i permanent ekonomisk utsatthet. Trots det resonerar inte inslaget om det växande problemet med långtidsarbetslöshet där dessa grupper är överrepresenterade och vad som krävs för att de ska komma i arbete.

LÄS MER

Kritiserat SR-inslag om visstid frias av Granskningsnämnden

Av: Redaktionen | Debatt | Inga kommentarer | november 13, 2015
Sveriges Radios missvisande rapportering om anställningsformen allmän visstid uppmärksammades tidigare i år av både TMI och Medierna i P1. Kritiken grundade sig i att SR presenterat SCB:s statistik på ett sätt som gav intrycket att de tidsbegränsade anställningarna blivit allt vanligare på bekostnad av de fasta anställningarna. Bilden SR satte var att arbetsmarknaden blivit allt otryggare för unga människor, trots att SCB:s huvudslutsats var att "Tidsbegränsade anställningar är en vanlig ingång till arbete, vilket är en förklaring till varför det är vanligare bland unga och utrikes födda som gör sitt inträde på arbetsmarknaden." 

LÄS MER

Missvisande om visstid

Av: Redaktionen | Debatt | Inga kommentarer | september 29, 2014
I en serie inslag som går under namnet ”#unggranskning” tolkar SR statistik från SCB som skapar en bild av att andelen otrygga anställningar ökar kraftigt bland unga. I själva verket har andelen visstidsanställningar legat närmast oförändrad sedan 2005. I inslagen diskuteras också den här typen av anställningar av företrädare för fack och arbetsgivare. SR har dock missat att ta upp arbetsgivarsidans viktigaste argument i debatten, vilket ger en onyanserad bild av frågan.

LÄS MER