P1 Morgon fokuserar på siffrorna snarare än vägvalen

Mia Odabas gav utryck för vänner och bekantas ilska mot hur journalister utfört sitt kritiskt granskande uppdrag när det gäller coronapandemin. Mediernas coronabevakning var ett tema som P1 Morgon tog upp några dagar senare. Men i Sveriges Radio handlade det mest om sifferexercisen.

 
Siffror för antalet smittade och antalet inlagda på sjukhus har varit en stor del i medias rapportering om corona.

Hur de stora medierna bevakat coronapandemin  hamnade i fokus när ekonomijournalisten Mia Odabas i ett Facebookinlägg gav uttryck för kritik som hennes bekantskapskrets framfört till henne:

”Mina vänner menar att vi är med och skrämmer upp folk. Våra krigsrubriker om ”rekordökning i smittspridningen” höjer larmnivån i hela samhället. De menar att vårt uppdrag är att kritiskt granska och balansera. Att inte bara trycka alla larmsiffror rakt ut, utan att stanna upp, fundera, analysera, ställa rätt frågor. Ta ner tempot och larmnivån. Vi är på väg att tappa deras förtroende”, skriver hon i Facebookinlägget.

Ungefär en vecka efter att Mia Odabas skrivit sitt inlägg på Facebook sände Sveriges Radio P1 Morgon ett inslag som fokuserade på mediernas sifferrapportering kring smittspridningen, antalet döda och inlagda på sjukhus och IVA. Ämnet var ”Är det lika relevant för medier att rapportera om smittspridningen?”

Sveriges Radio bjöd in Magnus Gisslén, professor och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Marina Ghersetti, universitetslektor vid Göteborgs universitet, och Martin Ahlquist, redaktionschef på Svenska Dagbladet, för att kommentera.

”Jag tycker att vi fokuserar väl mycket på döda i det här läget när vi har en väldigt låg dödlighet i Sverige med en vaccinerad befolkning. Det är inte speciellt intressant. Så klart finns det ett allmänintresse att veta vart pandemin är på väg men själva siffrorna i sig är inte så intressanta. Det är mer trenderna vart det är på väg och vart det leder till”, uppgav Magnus Gisslén.

På det hela handlade inslaget sedan om att det varit svårt för medierna att rapportera kring corona med tanke på all information som pumpats ut om viruset och alla vetenskapliga rapporter som presenterats. De inbjudna experterna ansåg att medier överlag klarat den uppgiften bra. När kritiska granskningar väl kom på tal i programmet menade Marina Ghersetti att det som saknades var kritisk granskning av Sveriges strategival, men det följdes inte upp närmare under programmet.

Det finns exempel på medier som på ett annat plan förhållit sig kritisk till coronaviruset och dess verkningar. PM Nilsson, chef på Dagens Industris ledarredaktion, är ett exempel. Han konstaterar i en text att de virusauktoritära rösterna varit starka under pandemin och har i flera texter ifrågasatt om ”boten inte kommit att bli värre än soten”.

När P1 Morgon för en gångs skull tar en mediekritisk ansats till coronarapporteringen hade det varit intressant att få höra en diskussion om dessa större frågeställningar istället för att fastna i frågan om sifferexercisen. När NMI intervjuade PM Nilsson om hur han ser på mediernas coronabevakning menade han till exempel att de i stort sett inte, liksom Mia Odabas vänkrets efterfrågar, ”stannat upp, ställt rätt frågor eller tagit ner tempot på larmnivån” i rapporteringen om dödlighet, hur farligt viruset faktisk är och inläggningarna på sjukhus och IVA. Snarare menar han att medierna, framförallt den senaste tiden, ”varit regimtrogna”.

”Det är smittskyddet som helt tagit över och här blir de stora medierna snarare en direkt avspegling av vad regeringen säger. Det är det jag menar med att de är regimtrogna. Man går inte utanför den boxen”.

Det han saknar är kritiska frågor och perspektiv just kring de frihetliga perspektiven och att media missat att problematisera kring siffror om antalet döda och sjukhusinläggningar i förhållande de till de åtgärder som vidtagits. Det är perspektiv som också skulle ha lyft P1 Morgons diskussion.

NMI publicerade i våras en rapport av Lisa Bjurwald som undersökte de stora mediernas coronabevakning. En slutsats var att medier lyckats förmedla samhällsinformation, men inte att samtidigt analysera och utkräva ansvar.

 

Dessa frågor ställdes i P1 Morgons inslag:

 • Så hur rimlig är den här dagliga sifferrapporteringen. Är det dags att dra ned på dagliga rapporteringar om smittspridning och dödstal?
 • Vad ser du för konsekvenser om vi fortsätter med de här dagliga uppdateringarna. Finns det några risker med det?
 • Men om du ser på det som läkare skulle du hellre se att det var lite färre siffror i rapporteringen?
 • Och när det inte funkat bra. Vad är det du fäst dig vid då?
 • Har medierna blivit för fokuserade vid siffror under coronarapporteringen?
 • Så hur tycker du då att mediernas sätt att bevaka coronapandemin har utvecklats och förändrats. Nu är vi ju inne på det tredje året?
 • Och de siffrorna som vi rapporterat. Är det något som publiken vill ha?
 • Finns det en risk att publiken tröttnar nu. Att det blir för mycket
 • Vad tänker du kring vad du hör och den här fixeringen vid siffror?
 • När brukar medias intresse mattas av och publikens intresse?

Martin Berg

Mediegranskare

1 kommentar


 1. Karl W skriver:

  Medierna har bara arbetat som försäljare av de falska amerikanska så kallade vaccinen. Som bekant har de ryska och kinesiska riktiga vaccinen, med bevisade goda resultat, i praktiken bannlysts Sverige så medborgarna inte skall ha något val än att betala ett hutlöst pris för de amerikanska och därmed gynna vinsterna hos amerikanska BigPharma, vilka har tvivelaktigt värde över tid, och nu bevisat mycket farliga och allvarliga biverkningar. Alternativa metoder som Lianhua Qingwen, hydroxychloroquine och Ivermectin har förbjudits trots hatt ha bevisats vara verksamma. I min åsikt, detta är ett gigantiskt bedrägeri av inte tidigare skådat mått och borde utredas och tas till domstol.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *