Ökat utrymme för Miljöpartiets språkrör i SVT och Åkesson i SR

Miljöpartiets språkrör gavs mer utrymme i SVT:s nyhetsprogram än Kristersson (M) och Åkesson (SD) under den senaste veckan. I SR:s nyhetssändningar ökade i stället Åkessons synlighet kraftigt. Det visar Näringslivets medieinstituts senaste mätning.

 
Skärmklipp från SVT:s nyhetsrapportering under veckan.

Språkrörens ökade synlighet i SVT kan delvis förklaras med att Per Bolund (MP) medverkade i SVT:s partiledarutfrågning under den senaste mätperioden. En förklaring till Åkessons ökade genomslag i SR är flera inslag om att Sverigedemokraterna gått om Moderaterna i opinionsmätningarna, men har även att göra med föregående veckas förhållandevis låga genomslag för Åkesson.

Näringslivets medieinstitut har sedan januari i år mätt partiledarnas synlighet i SVT:s och SR:s nyhetsprogram. Under valrörelsens sista månad är mätperioden förkortad och avser en vecka åt gången fram till valdagen.

Rapporteringen kring partiledarna i SVT och SR veckan före valet har framför allt bestått av partiledardebatter, intervjuer, opinionsmätningar samt av politiska kommentatorers analyser av partiledarna.

Jämfört med föregående veckors exceptionellt stora genomslag för Annie Lööf (C) efter att det avslöjades att hon var tilltänkt måltavla i den dödliga attacken i Almedalen, har Lööf omnämnanden minskat kraftigt i både SVT och SR. Däremot har både Johan Pehrson (L) och Miljöpartiets språkrör ökat sin synlighet under perioden. I SVT:s nyhetsprogram har Magdalena Andersson (S) återigen synts betydligt mer än någon annan partiledare, samtidigt som Ulf Kristersson (M) tappat utrymme. I SR har Jimmie Åkessons (SD) utrymme ökat kraftigt och även Kristersson har givits ett ökat utrymme jämfört med föregående vecka.

Rapporteringen i SR har bland annat bestått av Ekots partiledardebatt, samt de politiska kommentatorernas analys av debatten. Detta har resulterat i en något jämnare fördelning mellan partiledarnas utrymme i SR än i SVT. I SVT har Ebba Busch (KD), Pehrson och Per Bolund (MP) frågats ut i partiledarutfrågningar vilket delvis kan förklara deras ökade synlighet under veckan.

De politiska kommentatorernas analyser av partiernas politik och opinionsläget har fått ett stort utrymme i både SR:s och SVT:s nyhetsrapportering. Ytterligare en observation är att Miljöpartiets språkrör i tidigare mätningar framför allt lyfts fram i klimatrelaterade ämnen. Under den senaste veckan har i stället partiets migrationspolitik och energipolitik lyfts fram.

Det har även rapporterats om att Sverigedemokraterna har gått om Moderaterna i opinionen och spekulerats i hur det förändrar styrkefördelningen inom högerblocket.

Invandringspolitiken har nämnts mer i partiledarrapporteringen under den senaste veckan än tidigare. Bland annat har det rapporterats om Sverigedemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets invandringspolitik. Rapporteringen har även handlat om den stundande energikrisen och partiernas olika förslag för att lindra kostnadschoken som väntar.

Läs även sammanställningen av partiledarnas genomslag i SVT och SR sedan januari 2022


NMI:s undersökning är utförd med hjälp av sökverktyget All Ears som transkriberar inslag från radio och tv. Undersökningen för de två översta diagrammen avgränsad till perioden 15 augusti till 4 september 2022. De två nedersta diagrammen avser resultaten per månad från den 1 januari till och med den sista juli. Orden som använts är respektive partiledares namn. De nyhetsprogram som ingår i undersökningen är Rapport, Aktuellt och Agenda från SVT, samt Ekot, Studio Ett och P1 morgon från SR. Resultatet för Liberalernas partiledare gäller för Sabuni fram till den 8 april och för Pehrson från och med den 8 april när han tillträdde som partiledare.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *