Oklara uppgifter i Sveriges Radio om kärnavfall

I ett inslag i Sveriges Radio hävdas att nya kärnkraftverk skulle innebära mer än dubbelt så mycket avfall, vilket kan ifrågasättas. Simon Wakter, civilingenjör inom kärnenergiteknik och expert på energisystem, menar att nya kärnkraftverk är dubbelt så effektiva.

 

I ett inslag i Sveriges Radio P1 konstaterar reportern Mona Hambraeus att det kommer att bli mer än dubbelt så mycket kärnavfall om kärnkraften skulle byggas ut ”så kraftigt som flera partier nu föreslår”.

Den expert som Sveriges Radio frågar i inslaget säger att en utbyggnad av tio reaktorer skulle innebära mer avfall än planerat för.

”Skulle man bygga tio nya reaktorer så kommer de sannolikt vara ganska stora och dessutom köra under en längre tid än de reaktorer vi haft. Det skulle generera mer avfall än vad som är planerat för”, konstaterar Pär Olson, professor i kärnteknik vid KTH i inslaget.

Men i inslaget nämner inte Sveriges Radio hur mycket kärnavfall det är planerat för vilket gör det svårt för lyssnaren att bilda sig en uppfattning om vilka mängder det handlar om.

Simon Wakter, civilingenjör inom kärnenergiteknik och expert på energisystem, konstaterar dock att det inte är troligt med dubbelt så mycket avfall.

– Jag har mycket svårt att tro att det skulle bli så mycket eftersom dagens kärnkraftverk är dubbelt så effektiva. De producerar alltså lika mycket energi med hälften så mycket bränsle.

Sveriges Radio går vidare och ger bilden av att nya tillstånd för slutförvaring kan ta decennier:

”En process som förra gången tog flera decennier, och det kan komma att behöva byggas slutförvar på fler platser”.

Carl Berglöf, expert inom kärnkraft och elnätsteknik på branschorganisationen Energiföretagen, menar att hela den processen inte behöver upprepas eftersom det nu finns en lösning som regeringen godkänt, men det nämner inte Sveriges Radio.

– Det är förvaring enligt KBS 3- metoden som regeringen har godkänt och som är den metod som ska användas i Oskarshamn och i Östhammar utanför Forsmarks kärnkraftverk. Det kommer dock behövas nya tillstånd för en verksamhet som inkluderar kärnbränsle från nya reaktorer.

När NMI frågar Mona Hambraeus om källan till att en utbyggnad av kärnkraften kommer att resultera i mer än dubbelt så mycket avfall hänvisar hon till Pär Olsson.

”Pär Olson säger att : Det skulle generera mer avfall än vad som är planerat för”. Detta ”än vad som är planerat för” syftar på de 12.000 ton som den gamla kärnkraften kommer att generera, och det som Forsmark är planerat utifrån. Det betyder att den nya kärnkraften kan förväntas generera mer än 12.000 ton. Sammanlagt får vi då i Sverige dubbelt så mkt kärnavfall att ta hand om, jämfört med om vi bara hade behållit de nuvarande reaktorerna. ”.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *