Panelsamtal om public service oberoende

Igår arrangerade Reportrar utan gränser ett panelsamtal om public service oberoende där NMI:s chef Mats Olin framförde att bolagen skulle må bra av en ökad konkurrens.

 
Seminarium i Kulturhuset i Stockholm med Reportrar utan gränser. Från vänster: Karin Elving, Mats Olin, Cilla Benkö, Jesper Bengtsson, Christian Christensen. Bild från livesändningen.

I samtalet medverkade även Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio, Jesper Bengtsson, ordförande på Svenska PEN, samt Christian Christensen, professor i journalistik vid Stockholms universitet.

Se samtalet i efterhand.

Samtalet handlade inledningsvis om hur medierna hanterat krigsrapporteringen och vad som skulle hända med public service om Sverige hamnade i en krigssituation. Sändningstillstånden innehåller en skrivning som kan tolkas som att public service då skulle underställas regeringen.

– Jag tycker att kulturministern sänder en tydlig politisk signal att public service oberoende inte behöver stärkas när hon inte vill ändra på den tvetydigheten. Det tolkar jag som att staten vill ha en möjlighet att styra public service hårdare vid en krigssituation. Därför är mångfald av medier det viktigaste, att det finns flera kompetenta och starka medier utöver public service-företagen, sa Mats Olin.

Diskussionen handlade sedan om den svenska mediemarknaden, den politiska diskussionen om public service uppdrag samt om huruvida bolagen lyckas leva upp till kraven om opartiskhet och saklighet. Mats Olin menade att public servicebolagen skulle må bra av en hårdare konkurrens. Det vore exempelvis bra om det fanns en konkurrerande radio i Sverige. Cilla Benkö invände mot påståenden om att bolaget skulle vara ineffektivt och Jesper Bengtsson höll med:

— Jag tycker att det är fascinerande att alla pratar om effektivitet när det handlar om public service. Då vill jag bara säga, ni här inne, ni betalar 1 krona och 31 öre per dag för SR. Och då tänker jag såhär, vad för ni i övrigt för 1 krona och 31 öre. Så jag tycker att vi kanske kan lägga den frågan åt sidan. Vi driver dessa bolag otroligt effektivt eftersom vi inte har något annat val, annars skulle vi inte överleva i den konkurrens vi nu verkar i, sa Cilla Benkö.

När det kommer till frågan om public service oberoende och huruvida risken med politisk styrning av bolagen likt den i Polen eller Ungern, skulle kunna bli verklighet i Sverige, ansåg Christian Christensen att förändringar i finansieringen i form av nedskärningar är det största hotet mot oberoendet.

— Man kan tycka att förändringar i finansieringen leder till en mer effektiv public service men i förlängningen leder det till ett försvagat public service som blir mer av en nischad kanal. Den typ av public service som vi ser i USA, säger Christian Christensen.

”Hur bra lyckas public service med att vara sakliga och opartiska?”, frågade moderatorn Karin Elving, vice ordförande i Reportrar utan gränser. Inte alltid så bra, menade Mats Olin, i vart fall när man ser på journalistiken över tid, hur man väljer ämnen och vinklar.

— Opartiskhet är den enskilt största frågan som vi ständigt diskuterar i våra redaktionella processer. Nämligen, vilka perspektiv tar vi upp, hur tar vi upp dem, vilka röster får höras, vilka röster har vi missat, vilka frågor har vi ställt, vilka frågor har vi inte ställt. För att försöka ge en så allsidig och bred bevakning av de stora frågorna i Sverige som möjligt, sa Cilla Benkö.

Benkö fortsatte med att säga att det inte alltid blir perfekt men att SR klarar av sitt uppdrag sett till totalen. Hon menar att det finns personer vars världsbild innebär att de inte anser att SR är opartiska, men att forskningen talar sitt tydliga språk om att SR alltid klarar av sitt uppdrag. Mats Olin menade att forskningen ägnar ganska lite energi åt att innehållsgranska svenska medier.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *