”Positionsförändringen i Tyskland handlar om en tillnyktring”

Att EU eventuellt kommer att riva upp förbudet mot förbränningsmotorer år 2035 får begränsad uppmärksamhet i svenska media. Rapporteringen handlar dessutom mest om det politiska spelet i Sverige vilket är ett allt för snävt perspektiv. Samtidigt är bakgrundsbeskrivningen - att tyskarna värnar om sin traditionella bilindustri - starkt förenklad. 

 
VW

Förutom fackpress är det bara Svenska Dagbladets Erik Nilsson som skrivit på nyhetsplats om  och då med den partipolitiska vinkeln att KD eventuellt skulle ha bytt åsikt, vilket inte förefaller stämma. För övrigt har det varit ett par ledarartiklar och någon politisk krönika.  

Anders Ydstedt som är ordförande i KAK:s expertråd anser att media därmed missar en viktig utveckling. Det handlar inte bara om att tysk bilindustri sitter fast i den fossila tekniken, eller en partipolitisk positionering inför EU-valet.  

– Positionsförändringen i Tyskland handlar om en tillnyktring. I större delen av världen kommer man inte vilja eller kunna gå över till total elektrifiering – på lång tid. Kina planerar inget förbud mot förbränningsmotorer. Det handlar om jättemarknader där förbränningsmotorer i någon form blir kvar i femtio eller hundra år till. Det finns en stor potential att minska dessa utsläpp med effektivare förbränningsmotorer som riskerar att missas med teknikförbud. Samtidigt är det givetvis viktigt att inte tappa fart när det gäller elektrifieringen där denna är möjlig, menar Anders Ydstedt.

– Det finns inget skäl att EU skall tappa sin industriella kompetens på området genom att slå ut sin hemmamarknad. Det här har tyskarna insett, vilket ligger bakom deras omsvängning. Till detta kommer det säkerhetspolitiska läget där flytande bränslen har en viktig roll i totalförsvaret.  

Enligt Ydstedt finns ett medvetande om detta även i Sverige. KTH har lagt ner sin forskning om förbränningsmotorer, men LTH och Chalmers har inte gjort det. AB Volvo finansierar fortsatt forskning på förbränningsmotorer för vätgas.  

– Konventionella förbränningsmotorer, sådana vi har i dag, kan gå på e-bränsle, men det är högst sannolikt att vanliga fossila bränslen efterhand kommer att försvinna. I Saudiarabien satsar man på att bli ledande på e-bränslen. De har kompetens kring kolväten, distributionskanalerna och framför allt en potential att producera enorma mängder el som är nästan gratis. Saudiarabien är som gjort för solpaneler. 

Bakgrunden är att för cirka ett år sedan beslöt EU-parlamentet att förbjuda bilar med förbränningsmotorer. Undantaget är sådana motorer som bara går på så kallat e-bränsle, en sorts syntetisk bensin eller diesel som inte orsakar nettoutsläpp av koldioxid. Det var en kompromiss jämfört med det ursprungliga förslaget som tvingades fram av Tyskland. Beslutet fattades sedan i EU-parlamentet och är godtaget av medlemsländerna. 

Media har i främst gett utrymme till dem som varit kritiska till kompromissen om e-bränslen.   

Lovisa Herold på Dagens Nyheter skrev (23/3 2023) en kommentar med rubriken “Kärleken till bilen övervinner förnuftet i Tyskland: 

“De val politiker gör i dag kommer att påverka människors framtid i tusentals år framöver, och det kommande årtiondet är kritiskt för den globala klimatomställningen. Så löd några av slutsatserna i den rapport som FN:s klimatpanel IPCC presenterade häromdagen. 

Medan varningarna sprids över världen bråkar Tysklands trafikminister Volker Wissing om en detalj i lagstiftningen som ska stoppa nya bensinbilar från och med 2035. Ministern kämpar för att förbränningsmotorerna ska få vara kvar – så länge de drivs med koldioxidneutrala, så kallade e-bränslen.” 

Men majoriteten i EU-parlamentet var trots kompromissen inte överväldigande och nu kan EPP, parlamentets största partigrupp där Moderaterna och KD är medlemmar, ändra sig. Det framgår av ett läckt utkast till valmanifest inför valet till EU-parlamentet den 9 juni.  Sista ordet är inte sagt i frågan, och EPP:s valmanifest är inte antaget. Men helt klart sker en stor förskjutning inom EU:s viktigaste land utan att svenska medier har uppmärksammat det. 

 

 

     

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *