Prisad SR-dokumentär risad

I lördags fick Sveriges Radio-journalisten Daniel Velasco pris för sin dokumentär Den fastspända flickan av Investigative Reporters and Editors vid en gala i San Francisco. ”Prisregn över svensk radiojournalist” rapporterar TT. ”Det är ju fantastiskt att berättelsen om Nora nu fått flera internationella erkännanden” säger Daniel Velasco i ett pressmeddelande.

 

Samtidigt pågår en granskning av programmet efter en anmälan till Granskningsnämnden för radio och TV för att programmet brutit mot bland annat reglerna om saklighet. Sveriges Radio har i ett långt svar till anmälan argumenterat för att man följt reglerna.

Dokumentären handlar delvis om psykiatern Ola Gefvert som framställs som i hög grad ansvarig för Noras tragiska öde, och det är han som nu anmält dokumentären.

TMI har tidigare kritiserat Sveriges Radio framförallt för att man inte lät psykiatern Ola Gefvert försvara sig och framföra sina bästa argument. Även om Ola Gefvert förtjänar hård kritik så måste Sveriges Radio ge honom en chans att försvara sig. Ola Gefvert menade att hans vårdinsatser var förhållandevis framgångsrika jämfört med den tidigare vården, men det tyckte Daniel Velasco var irrelevant.

Tidningen Journalisten publicerade i höstas uppgifter som skulle bekräfta att Daniel Velascos sätt att resonera är det rätta.

TMI har talat med Peter Lewin som är chefsöverläkare vid Kliniken för psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri i Örebro. Han har läst anmälan och Sveriges Radios svar och har på begäran av anmälaren att göra ett utlåtande till Granskningsnämnden.

Peter Lewin är kritisk till både det som presenteras i dokumentären och det som nu skrivs i Sveriges Radios yttrande till Granskningsnämnden:

– Sveriges Radio uttalar sig på många sätt ur ett medicinskt-psykiatriskt perspektiv, som de inte har kompetens för. Man hävdar att man låtit sakkunniga titta på dokumentären och att de inte hade invändningar, men frågan är vem det är? Den personen borde kliva fram och förklara sin ståndpunkt, för jag kan inte förstå den, säger Peter Lewin.

En bärande del av anmälan är att Sveriges Radio inte publicerade Ola Gefverts viktigaste försvar: att hans vård var förhållande framgångsrik jämfört med den tidigare vården. I Sveriges Radios yttrande argumenterar man för att det inte går att jämföra på det sättet som Ola Gefvert gör, det vill säga ”hur många dagar patienten klarar sig själv och hur många dagar patienten är inskriven på institution”.

– Jag menar att det är högst relevant att jämföra så. Ett av målen med behandlingen är just att hålla en fastställd plan och att patienten ska fungera något sånär socialt och inte vara självdestruktiv och läggas in frekvent, vilket ju Ola verkar ha lyckats med.

Peter Lewin tar avstånd från hur Ola Gefvert har bemött sin patient, som han menar är oacceptabelt. För detta har Ola Gefvert fått välförtjänt hård kritik av bland annat Socialstyrelsen.

Sveriges Radio menar att den diagnos som Ola Gefvert använts är felaktig. Hur ser du på det?

– Det finns ingen anledning att tvivla på den diagnos som Ola Gefvert använder. För mig är det uppenbart att det handlar om emotionell instabilitet, sedan kan det finnas andra diagnoser parallellt, det finns ingen motsättning här. Jag frågar mig vad det är för utredning som gjorts som säger att diagnosen är fel?  Den utredningen måste det ställas stora frågetecken kring.

Peter Lewin ställer sig även frågande till beslutet att sända programmet:

– Om jag förstår saken rätt så har Sveriges Radio först gjort bedömningen att programmet inte kan sändas, av hänsyn till Nora. Men sedan kommer de till slutsatsen att hon mår bättre, och att programmet kan sändas. Jag frågar mig vem som gjort den bedömningen. Det finns offentliga domar som visar på motsatsen, att hon mådde ganska dåligt vid tiden för publiceringen.

Finns det ett allmänintresse i att fallet blir prövat?

– Ja, med tanke på hur stor uppmärksamhet som programmet fått. Man undrar ju hur det har påverkat Nora. Daniel Velasco verkar inte förstå att uppmärksamheten kan skada henne.

Hur skulle det kunna skada henne?

– En person som lider av emotionell instabil personlighetsstörning söker ofta uppmärksamhet, men uppmärksamhet försvårar behandling. Här har Sveriges Radio ett stort ansvar när de blottlägger en svårt psykiskt sjuk flicka, men det ansvaret har de inte tagit, eller ens förstått att de har. Uppmärksamheten kan faktiskt leda till ett ökat självskadebeteende och självmordsförsök, och det minskar långsiktigt hennes chanser att få adekvat vård. Vårdens möjligheter minskar, eftersom uppmärksamheten medför ett ensidigt fokus på någonting speciellt och då blir det en fastlåsning i det, som minskar möjligheten till omvärdering och förändring av behandlingsplan och inriktning om behov uppstår.

Hur väl känner du Ola Gefvert?

– Vi känner varandra och har träffats på konferenser och liknande, men vi har inte setts på ett par, tre år, avslutar Peter Lewin.

MATS OLIN

Läs debattartikeln på Dagens Samhälle.Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *