Public service uppmärksammar långtidsarbetslösheten

Två inslag under julhelgen i SVT respektive Sveriges Radio sätter unikt fokus på långtidsarbetslösheten och jobbskapandet. NMI har under ett halvårs undersökning visat att det tillhör ovanligheterna att frågorna uppmärksammas överhuvudtaget.

 
Senaste veckan har Sveriges Radio och Sveriges Television satt fokus på långtidsarbetslösheten och jobbskapandet.

NMI har i flera artiklar under förra året granskat hur stora medier beskriver den växande långtidsarbetslösheten som främst drabbar utrikesfödda, lågutbildade och unga, och som nu riskerar att bita sig fast på höga nivåer varnar Arbetsförmedlingen. Resultatet av granskningarna visar att stora redaktioner på SVT och Sveriges Radio inte bevakat ämnet alls.

Till exempel har Sveriges Radios fördjupande ekonomiprogram Ekonomiekot Extra inte specifikt handlat om långtidsarbetslösheten en enda gång under hela 2021 trots att Arbetsförmedlingen flera gånger under året varnat för utvecklingen. Studio Ett i Sveriges Radio, som sänder närmare två timmar nyhetsfördjupning varje vardag, har inte uppmärksammat frågan mer än i förbigående. Inte heller SVT:s ekonomiprogram Ekonomibyrån har tagit upp frågan. Även i de löpande nyhetssändningarna i Ekot, Rapport och Aktuellt har det varit mycket ovanligt med fokus på arbetslöshet och jobbskapande.

Under julhelgen har NMI dock kunnat konstatera att både SVT och Sveriges Radio i två separata inslag borrat djupare i ämnet. I ett inslag i SVT den 25 december intervjuas den amerikanska forskaren och nobelpristagaren i ekonomi David Card och  den svenska nationalekonomen Lars Calmfors om olika sätt att komma till rätta med långtidsarbetslösheten.

De menar att en kombination av olika subventionerade jobb och en sänkning av minimilönerna för de grupper som står längst bort från arbetsmarknaden är en möjlighet att råda bot på problemet.

”Det är rimligt. Det pratas ju ofta om en lägre minimilön för tonåringar”, uppger David Card till SVT.

I Ekonomiekot Extra den 1 januari ägnades huvuddelen av programmet åt läget på arbetsmarknaden och problemet med den växande långtidsarbetslösheten. I inslaget konstateras att den svenska arbetslösheten är hög jämfört med andra europeiska länder samtidigt som efterfrågan på arbetskraft just nu är stor. Flera forskare och företrädare för arbetsmarknadens parter får också komma till tals i programmet och flera aspekter för hur man ska komma till rätta med just långtidsarbetslösheten lyfts.

Både Jonas Frycklund, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv och Torbjörn Hållö, tf chefekonom på LO, menar att de nya Etableringsjobben som förhandlats fram mellan arbetsmarknadens parter är en väg framåt. Jonas Frycklund menar också att en sänkning av minimilönerna i vissa branscher kan vara ett sätt att få arbetsgivarna att våga anställa de som står långt från arbetsmarknaden. Något som Torbjörn Hållö absolut säger nej till. Han vill istället se ett större fokus på arbetsmarknads- och språkutbildningar för att få in personer med utrikesbakgrund på arbetsmarknaden.

Även Ekonomiekot Extra den 18 december berörde arbetslösheten. Inslaget handlade om Saab Automobiles konkurs och vilka effekter det fick för Trollhättan, samt hur nya jobb har skapats på orten.

 

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *