Svalt intresse för hur långtidsarbetslösheten kan brytas

Flera tunga ekonomiska institutioner som granskat den svenska ekonomin under de senaste åren har pekat ut långtidsarbetslösheten som en av Sveriges största ekonomiska utmaningar. Ändå fick den högaktuella rapporten från Arbetsförmedlingen ”Vilka yrken bryter långtidsarbetslöshet?” ingen uppmärksamhet i Sveriges största nyhetsredaktioner.

 
Foto JESHOOTS.COM på Unsplash

Även flera av riksdagens partier har nämnt långtidsarbetslösheten som ett prioriterat problem att ta itu med, men inte vid något tillfälle under den senaste månaden har journalisterna på DN, SR eller SVT intervjuat politiker om vilka åtgärder som mest effektivt kan vända utvecklingen och ingen redaktion valde heller att uppmärksamma Arbetsförmedlingens rapport. En sökning på Retriever visar dessutom att lokaltidningen KalmarPosten var den enda tidningen som lyfte Arbetsförmedlingens rapport.

NMI fortsätter granskningen av hur Sveriges tre största nyhetsmedier rapporterar om långtidsarbetslösheten.

Arbetsförmedlingen kom den 23 november ut med rapporten Vilka yrken bryter långtidsarbetslöshet? där de sammanställt vilka yrken som hjälper flest långtidsarbetslösa in i arbetslivet. Av rapporten framgår att åtta av tio långtidsarbetslösa är från grupper med svag konkurrensförmån, vilket i huvudsak utgörs av gruppen utomeuropeiskt födda med förgymnasial utbildning. Detta skiljer sig markant från de långtidsarbetslösa som lyckats med att få en anställning där 85 procent minst har en eftergymnasial utbildning och där 60 procent är inrikes födda.

”Eftersom dessa [de med en svag konkurrensförmåga] är kraftigt överrepresenterade bland långtidsarbetslösa och samtidigt underrepresenterade bland de som lämnar för arbete är yrkena som bryter deras arbetslöshet av särskilt intresse.”, står det i rapporten.

De yrken som enligt rapporten bryter långtidsarbetslösheten för de med lägst konkurrensförmån är yrken med låga eller inga krav på formell utbildning. Yrkena skiljer sig något åt mellan könen och är för kvinnor; städare, övriga servicearbetare, vårdbiträden, personliga assistenter samt restaurang- och köksbiträden. Männen anställs i stället framförallt som; övriga servicearbetare, lager- och terminalpersonal, städare, buss- och spårvagnsförare samt personliga assistenter.

Som rekommendation för att underlätta för de med svagast konkurrensförmåner att få ett jobb nämner Arbetsförmedlingen i sin rapport att trösklarna till arbetsmarknaden bör sänkas, samt att det finns behov av enklare jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Utöver att inga av de stora nyhetsmedierna rapporterade om Arbetsförmedlingens rapport, så har flera av redaktionerna valt att fokusera på den positiva trenden att arbetslösheten minskar, i stället för att lägga vikten på det stora problemet där långtidsarbetslösheten för stora grupper riskerar att cementeras.

NMI kontaktade Arbetsförmedlingens presschef Hans G. Larsson för att höra hur han ser på det svaga mediala intresset för rapporten.

”Långtidsarbetslösheten är fortsatt allvarlig för Sverige, men både arbetslösheten och långtidsarbetslösheten går sakta ner. Vi är väl också förvånade över det låga intresset, men pressmeddelandet gick ut mitt i den politiska turbulensen och det är ju så det är med medielogiken. Dessutom fick vi ett stort intresse kring vårt pressmeddelande om äldre på arbetsmarknaden och om ålderismen i början av november, vilket kan bidra till ett minskat intresse. Varsel, arbetslöshet och långtidsarbetslöshet har ju verkligen varit i fokus under hela pandemin så en viss trötthet kring frågorna kan ha infunnit sig hur viktiga frågorna än är.”, svarar Larsson i ett mejl.

NMI har utan framgång sökt redaktörerna för Aktuellt och Rapport från den dag då rapporten släpptes.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *