Radikalt förändrad mediebild av bostadsbristen

I en debattartikel i Dagens Samhälle sammanfattar Timbro Medieinstitut tre års granskning av nyhetsrapporteringen om hyresregleringen.

 

Politikerna ställs dock i princip aldrig inför kritiska frågor om hyresregleringen, trots att Boverket kommit fram till att hyresregleringen är en viktig orsak till bostadsbristen, skriver Mats Olin.

Radikalt förändrad mediebild av bostadsbristen

Mediers rapportering om hyresregleringen och bostadsbristen i Stockholm har förändrats radikalt de senaste två åren. Nu tar hyresregleringen och marknadshyror betydligt större plats. Men trots det väljer reportrar bort frågan när de ställer politiker till svars för bostadsbristen. Det visar en ny granskning av DN, SvD, SR och SVT från Timbro Medieinstitut.

Under den första undersökta perioden 2012 nämndes hyresregleringen inte mer än en enda gång i 80 publiceringar om bostadsbrist. Ett år senare förekom hyresregleringen och marknadshyrorna i 14 av 130 publiceringar (11 procent). Nu, i en undersökning som sträcker sig fram till i höstas (2014), har frågan tagit betydligt större plats: den nämns i 48 av 175 publiceringar (27 procent) om bostadsbristen i Stockholm.

Den ökade publiciteten om hyresregleringen och marknadshyror kan förklaras delvis av tre rapporter som kom under perioden, från Boverket, Bokriskommittén och Nybyggarkommissionen, som alla problematiserar hyresregleringens effekter på tillgången på bostäder.  Men även i allmän rapportering om bostadsbrist händer det att hyresregleringen omnämns.

Bilden som framträder i medierna är i huvudsak att hyresregleringen ifrågasatts av experter och myndigheter, men att politikerna är avvaktande eller menar att den måste bevaras.

Politikerna ställs dock i princip aldrig inför kritiska frågor om hyresregleringen, trots att Boverket kommit fram till att hyresregleringen är en viktig orsak till bostadsbristen. Bruksvärdessystemet – som hyresregleringen heter officiellt – orsakar enligt Boverket ett underskott på 40 000 lägenheter varav 27 000 i Stockholm, bland annat eftersom många bor kvar i billiga, stora hyreslägenheter när de egentligen skulle föredra mindre om priset var oreglerat.

Det kan jämföras med att Bostadsförmedlingen i Stockholm 2014 fick in knappt 2 500 nyproducerade hyreslägenheter att förmedla, vilket i och för sig var mer än en fördubbling jämfört med året innan.

När exempelvis Svenska Dagbladet och Dagens Samhälle nyligen publicerat långa intervjuer med bostadsministern Mehmet Kaplan om bland annat bostadsbristen så handlar frågorna om byggandet, men hyresregleringen nämns inte.

SvD:s rubrik är ”Byggandet är enda verktyget vi har” och artikeln rör flera aspekter på ”bostadskrisen” men frågan om hur bostadsministern ser på Boverkets slutsats att en avskaffad hyresreglering skulle kunna ge 27 000 bostäder bara i Stockholm ställs inte. Även i Dagens Samhälles långa intervju med Mehmet Kaplan – som innehåller flera kritiska frågor – står också byggandet i fokus för att lösa bostadsbristen. Inget om hyresregleringen. Samma mönster gällde i nyhetsrapporteringen under Stefan Attefalls tid som bostadsminister.

Det vore på sin plats att medier går till botten med frågan: håller ansvariga politiker med Boverket i analysen och om de gör det vad blir den politiska slutsatsen?

Mats Olin, Timbro Medieinstitut

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *