Seminarium om DN:s skogsrapportering

Hur skildras det svenska skogsbruket i en av Sveriges största dagstidningar? Detta har NMI undersökt i rapporten "DN:s granskning av skogsindustrin: Vad innehåller den och vad saknas?", som presenterades på ett seminarium.

 
Seminarium Skog DN

Under året har Dagens Nyheter genomfört en granskning av det svenska skogsbruket som mynnat ut i en lång artikelserie. NMI har undersökt hur DN skildrat frågorna.

– Den bild som förmedlas av Dagens Nyheter är väldigt ensidig. Även om faktauppgifter oftast är korrekta så ger inte sammanhanget en rättvisande bild av de här frågorna, säger rapportförfattaren Mats Olin. Rapporten och dess innehåll kommenterades under seminariet av miljöjournalisten Sven Börjesson, Skogsforsks hållbarhetschef Caroline Rothpfeffer och Skogsindustriernas VD Viveca Beckeman. Seminariet modererades av den tidigare DN-journalisten Anders Bolling.

En av de frågor som diskuterades flitigt under seminariet var mediernas roll för att forma en saklig och allsidig bild av kunskapsläget och debattfrågorna. Varför ser journalistiken ut som den gör?

– Man kan kalla det agendajournalistik. Man vill påverka, man vill föra fram sin åsikt och man vill påverka, och därför väljer man mycket medvetet vilka intervjupersoner som man använder, man väljer mycket medvetet vilka fakta som man vill lyfta fram och man väljer mycket medvetet vilka fakta som man vill ta bort, sa Sven Börjesson, som arbetat många år som producent och redaktör på Sveriges Radio. Bolling och Olin menade att ett stort ansvar för detta ligger på redaktörerna.

Skogforsks Caroline Rothpfeffer var positivt inställd till att DN granskat skogsbruket och att de ägnat så stort utrymme åt det. Hon framhöll dock att eftersom skogsbruket är en så komplex fråga och ett omdebatterat område, så behövs en mer faktabaserad beskrivning av ämnet.

Gällande kontakten som Skogsindustrierna har haft med DN under året sa Viveca Beckeman att de inte har fått komma till tals.

– Vi blev kontaktade tidigt och fick frågor bara kring finansieringen av kampanjen Svenska skogen, men i övrigt har vi ju inte haft en dialog, trots att vi försökt.

Sven Börjesson berättade om sin syn på miljö- och klimatjournalistiken i stort. Gällande andra politiska frågor, som exempelvis skolan, finns oftast flera olika perspektiv representerade av journalistiken – till skillnad från miljö- och klimatjournalistiken, menade han.

DN:s Lisa Röstlund och Peter Wolodarski bjöds in för att delta i seminariet, men avböjde. I en kommentar till Alltinget säger Lisa Röstlund angående NMI:s rapport att om man hittar fel i nyhetsrapporteringen kan man överklaga till Pressens opinionsnämnd. (Pressens opinionsnämnd bytte namn till Mediernas etiknämnd för drygt ett och ett halvt år sedan.) Men där prövas bara om enskilda lidit publicitetsskada, och inte den typen av frågor som det handlar om i DN:s skogsrapportering. Att den här typen av missuppfattning är vanlig även bland journalister, var ett av diskussionsämnena på seminariet.

Se seminariet i efterhand här.

Läs rapporten här.

Hanna DalhusenInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *