Seminarium om medier och partiskheten

Utgångspunkten för mycket av den svenska forskningen om medier i valrörelser är hur partierna och partiernas företrädare behandlas. Men det kan vara väl så intressant att studera hur sakfrågor skildras. Den aspekten diskuterades i dag under ett lunchseminarium som arrangerades av Timbro Medieinstitut. Panelen bestod av Jesper Strömbäck, professor i journalistik, Fredrik Furtenbach, Sveriges Radio Ekots inrikeschef, Mona Sahlin, före detta partiledare för Socialdemokraterna och Timbro Medieinstituts chef Mats Olin.

 
Jesper Strömbäck inledde seminariet med en dragning om mediernas partiskhet i den politiska bevakningen. Han konstaterade att om man ser till hur de olika partierna speglas är medierna inte partiska, men menar att frågan om partiskhet är bredare än så och man kan inte påstå att medierna då är neutrala. Det kan handla om hur medierna ramar in en fråga, gestaltar med ett annat ord, hur de väljer ämnen för mediedagordningen. Och hur frågorna bevakas: Är ungdomsarbetslösheten hög? Ja, det beror på vilket underlag man väljer att presentera och här gör medierna ett urval, var hans svar.

– Vilken bild av verkligheten som medierna ger har betydelse för hur vi ska uppfatta en fråga och i förlängningen hur vi anser att politikerna utför sitt jobb, sade han.

Mona Sahlin berättade att hon upplever att den politiska bevakningen blir allt ytligare och allt mer personfixerad. Trots detta är hon generellt sett nöjd med hur medierna hanterar valrörelserna, men vittande också om problem. Till exempel är hennes erfarenhet att det är väldigt svårt att nå fram i medierna med de frågorna man som politiker vill prata om. För det är precis dessa frågor som medierna väljer att inte spegla för att inte anses gå politikernas ärenden. Det är ett problem menar hon.

– Därmed tappar väljarna en insikt i vad partierna tycker är viktigast, sade hon.

Mats Olin underströk att det är viktigt att titta på hur medierna speglar sakfrågorna för det har stor betydelse för vilken uppfattning mediekonsumenterna får och detta påverkar politiken.

– Rapporteringen av sakfrågan är viktig att fokusera på, för den är lurig, sade han och exemplifierade med hur TMI i en genomgång visat på en ensidig mediebild av arbetskraftsinvandringen och att detta kan få politiska konsekvenser.

Fredrik Furtenbach svarade på detta att all journalistik utgår från att granska och framför allt lyfta fram det som inte fungerar och då blir det naturligt att mediebilden blir som den blir.

– Det här gäller alla ämnen och det gäller att inse att det här inte är politiskt, sade han.

Fredrik Furtenbach svarade på frågan hur Sveriges Radio utvärderar att man inte är partisk i sin nyhetsförmedling och hänvisade då till de lagar som finns och att man kan anmäla företaget till Granskningsnämnden. Men också att man har en del interna policys som man strävar efter att följa och när det är valtider tittar man mekaniskt på hur mycket man har rapporterat om de olika partierna. Han kunde också avslöja att företaget har tillsatt en ny grupp som ska diskutera hur man rapporterar om olika frågor, ett så kallat kvalitetsråd.

– Så vi har en del interna processer som ska värna opartiskheten och allsidigheten, sade han. Jesper Strömbäck menar att forskningen som handlar om att se på hur medierna rapporterar om sakfrågor kan utvecklas.

– Det har gjorts väldigt lite forskning om hur medierna gestaltar olika sakfrågor, men det kan också ha betydelse för partiskheten.

Du kan se hela seminariet här.

Text: DANIEL LÖFSTEDTInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *