Spekulationer om ”greedflation” i SVT – del av amerikansk inrikespolitik

Inflationen har ökat kraftigt i Sverige under de senaste månaderna och oroar nu allt fler. I USA är problemet än större och den skenande inflationen har vuxit till en av landets mest akuta frågor. Bidenadministrationen har fått kritik för att den expansiva finanspolitiken under coronapandemin drivit på inflationen, medan administrationen skyller på vad de kallar ”greedflation” - alltså att ”giriga” företagare driver inflationen genom prishöjningar.

 
Skärmklipp från SVT:s inslag om Greedflation.

Men när SVT introducerar termen till en svensk publik exkluderas den politiska kontroversen.

I SVT:s inslag från i tisdags framställs greedflation som en möjlig förklaring till den stigande inflationen. I inslaget ger LO:s ekonom Torbjörn Hållö stöd för den tesen och SVT hänvisar även till en formulering i Riksbankens rapport om att ”det kan finnas en tendens att man nu passar på att höja priser”. SVT nämner dock inte att Riksbanken delvis backat från uttalandet genom att benämna sin egen formulering ”i djärvaste laget”. Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt medverkade i SVT:s inslag och kritiserade anklagelserna om att företagens prishöjningar skulle vara drivande i inflationen, han pekade på att det inte finns något empiriskt stöd för den teorin.

Under pandemin har Bidenadministrationen injicerat enorma belopp in i den amerikanska ekonomin, exempelvis i form av direktutbetalningar på motsvarande 12 000 kronor till så gott som alla amerikanska medborgare – så kallade helikopterpengar. Därtill har USA:s centralbank Federal Reserve tillfört hissnande 4.8 biljoner dollar till ekonomin sedan 2020.

En kraftigt expansiv finanspolitik, likt den i USA, riskerar att leda till att marknaden överhettas vilket i sin tur är en drivande faktor när det kommer till stigande inflation. Inflationen är komplex och påverkas av många faktorer i ekonomin, men det är uppenbart att Bidens expansiva finanspolitik under pandemin varit en viktig faktor till USA:s skenande inflation.

Bidenadministrationen har pekat på greedflation som drivande för inflationen, och kritikerna menar att regeringen genom detta försöker skifta fokus bort från hur regeringens finanspolitik påverkat inflationen till att handla om företagens prissättning.

SVT nämner kort att termen har kritiserats i USA, men kritikernas argument nämns inte och därmed exkluderas en central pusselbit för att förstå sammanhanget.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *