SVT ignorerar Svenska kraftnäts oro för överflöd av el

Svenska kraftnät har upprepade gånger under våren och sommaren varnat för brist på "nedregleringsbud", vilket kan få allvarliga konsekvenser. Det har med ett par undantag ignorerats av medierna.

 
Svenska kraftnäts driftchef Pontus de Maré varnar för problem i elsystemet.

För att klara av den omställning som industrin står inför behövs elproduktionen byggas ut kraftigt och just nu pågår det en stor utbyggnad av vind- och solkraft. Att det byggs ny elproduktion är så klart bra, men det skapar också utmaningar. NMI kunde nyligen visa att medierna inte närmare bevakat de problem som utbyggnaden av solkraft, som sker i hela Europa, innebär för elsystemen när el som inte efterfrågas strömmar mellan länderna.

Allt för få aktörer är villiga att bidra med nedregleringsbud, det vill säga att stänga ner elproduktion, för att balansera elsystemet. Det ökar risken för en allvarlig störning, vilket Svenska kraftnät varnat för flera gånger under våren. Myndigheten har varit ovanligt aktiv i kommunikationen, men det har inte uppmärksammats i någon större utsträckning av nyhetsmedier. SVT har överhuvudtaget inte under våren rapporterat om frågan, vad NMI kan se.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skrev företrädare för Svenska kraftnät:

”Under våren har vi haft flera tillfällen då antalet tillgängliga nedregleringsbud varit mycket små. Och framför oss har vi varma och soliga dagar med låg förbrukning i kombination med mycket vind- och solkraftsproduktion både i Norden och på kontinenten. Vid dessa tillfällen kan det bli mycket utmanande att hantera uppkomna obalanser.”

I början av april skrev Svenska kraftnät i ett pressmeddelande:

”Dagar då förbrukningen är låg, och då det samtidigt är mycket vind- och solkraftsproduktion både i Norden och på kontinenten, kommer att öka nu när våren är här med soligt och varmt väder och vi har även många helgdagar framför oss. Spotpriset kan då bli väldigt lågt och även negativt, vilket i sin tur leder till brist på nedregleringsbud. Det krävs alltså inga stora obalanser för att hela budlistan ska aktiveras och även extremt dyra bud kan komma att aktiveras”,

Den 12 maj skärpte Svenska kraftnät tonen. I ett nytt pressmeddelande med rubriken ”Brist på reglerbud en växande utmaning” varnade man för de låga priserna och de obalanser som uppstått.

”Vi har de senaste veckorna sett allt fler timmar på dagen-före-marknaden som ”clearas” nära noll €/MWh, främst under eftermiddagstimmarna men även nattetid. Då är reglermarknaden extra känslig för extremt låga (negativa) reglerpriser (och negativa obalanspriser), eftersom ytterst lite produktion körs för dessa låga spotpriser vilket i sin tur leder till färre nedregleringsbud”.

Den 24 maj kom ytterligare ett pressmeddelande:

”Det är positivt att vi får in ny produktion, men vi måste kunna ta hand om den.  Därför vill vi uppmana fler aktörer att lämna nedregleringsbud, det vill säga att man lägger in bud på balansmarknaden om att dra ner på sin produktion vid behov för att behålla balansen” sa Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät.”

Vad NMI kan se är det endast Sveriges Radio och TT som rapporterat om Svenska kraftnäts oro.

”Den kraftiga utbyggnaden av vind- och solkraft i Europa utmanar det svenska elsystemet. För några veckor sedan var det nära att Svenska Kraftnät inte kunde upprätthålla balansen i elsystemet”, uppgav Sveriges Radios reporter.

”Det var väldigt lite kvar och i och med det ser vi att marginalerna minskar. Vi hade en situation med väldigt mycket kraft i systemet och de här nedregleringsbuden var på väg att ta slut”, uppgav Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät i SR: s inslag.

I sin nätutvecklingsplan 2024 – 2033  uppger Svenska kraftnäts att det kommit in ansökningar om att få ansluta cirka 5 000 MW solkraft i elområdena SE3 och SE4. Det motsvarar fem stycken medelstora kärnkraftverk. Enligt representanter för solbranschen ligger det tio gånger mer, 50 GW, solkraft och väntar på att få anslutas.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *