SVT: Nätverket ”Nej till marknadshyra” är inte politiskt

Ett inslag om marknadshyror i Agenda i söndags har fått hård kritik för att en aktiv i vänsterkampanjen ”Nej till marknadshyror” enligt kritikerna oemotsagt fick beskriva sitt motstånd mot förslaget om att införa marknadshyror för nyproducerade lägenheter. SVT informerade inte om kampanjens politiska färg men enligt programchefen för SVT nyheter har inget fel begåtts då kampanjen inte är att betrakta som en politisk organisation.

 
nej-till-marknadshyra

I söndagens Agenda om marknadshyror var det tydligt hur partier och intresseorganisationer argumenterar kring marknadshyror och vilka skiljelinjer som finns.

Bland annat intervjuades koncernchefen för fastighetsbolaget Einar Mattson samt en person som beskrev sin boendesituation. Den personen har deltagit i protester arrangerade av nätverket ”Nej till marknadshyror,” men han är inte medlem i någon politisk organisation.

I studion var det debatt mellan Vänsterpartiets och Liberalernas partiledare. De bärande argumenten från båda sidor redovisades så att publiken fick möjlighet att bilda sig en egen uppfattning i frågan.

Det skriver programchefen för SVT nyheter, Michael Kucera, i ett mejl till Näringslivets medieinstitut efter att ha avböjt intervju.

Inslaget med kampanjarbetaren pågick i över tre minuter och innehöll inga kritiska frågor eller avvikande perspektiv. Inslaget avslutades med att journalisten slog fast att den aktives oro delas av många men att förespråkarna av förslaget anser att det är ”en viktig del för att öka bostadsbyggandet och därmed komma åt bostadsbristen i Sverige – men är det verkligen så?”.

Kampanjen ”Nej till marknadshyra” stöttas av en rad organisationer till vänster, bland annat Rättvisepartiet socialisterna, Kommunistiska partiet och Vänsterpartiet.

Rättvisepartiet socialisternas hemsida går att läsa en artikel om hur kampanjen Nej till marknadshyror startade och vilka lärdomar som bör dras av den:

Vänstern behöver gå samman och ta kamp. I kampanjen har många olika vänstergrupper gått samman; vänster-socialdemokrater, vänsterpartister, trotskister, kommunister och anarkister.

Nej till marknadshyra publicerade ett inlägg på sin Facebooksida i anslutning till inslaget i Agenda där kampanjarbetarens och Nooshi Dadgostars (V) insatser hyllades och Nyamko Sabunis (L) ratades.

Suverän insats av husbybon [xx xx] i kampanjen Nej till marknadshyra i SVT Agenda. Nooshi Dadgostar fick kämpa hårt för att få en syl i vädret mot Nyamko Sabunis ordflod av vulgär marknadspropaganda för ett segregerat boende. Dessvärre fick vi bara se en skymt av protesterna den 18 april. Bra ändå att striden uppmärksammas. Nya tag inför nya protestdagen när utredningen läggs fram 3 juni.

Det står bortom alla tvivel att Nej till marknadshyror drivs på vänsterideologisk grund, ändå anser SVT att det var riktigt att låta en av kampanjens lokala arrangörer oemotsagt ge sin bild som den centrala inramningen av en efterföljande politisk debatt. SVT menar alltså att en kampanj där ”många olika vänstergrupper gått samman” inte är att betrakta som en politisk organisation.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *