Svt: skenbemötanden och obefintlig källkritik

Svt har i en rad inslag och texter publicerat hård kritik mot äldreomsorgsföretaget A&O Ansvar och omsorg. Men inslagen bygger på felaktiga uppgifter om antalet avlidna på grund av covid-19, som svt borde ha kontrollerat noggrannare. Och när den anmälan till Arbetsmiljöverket som startar rapporteringen avvisas av myndigheten, missar svt att rapportera om det.

 
Skärmklipp

Under maj, juni och juli publicerade svt ett tiotal kritiska inslag om äldreomsorgsföretaget A&O Ansvar och omsorg. Brister i rutiner ska ha lett till många dödsfall i covid-19, påstås i inslagen. Konsekvenserna för ansvariga personer på A&O som utsätts för kritiken är omfattande, och det har förekommit hatbrev och mordhot. Att kritiken måste vara väl underbyggd och att den måste få bemötas i detalj borde vara självklart.

Bild: Svt-journalisten Jimmi Kirvismäki intervjuar anonym personal.

Läs också: Så hanterade svt bemötande om dödssiffror

Trots att svt hängt upp publiceringarna på en anmälan till Arbetsmiljöverket mot A&O så görs ingen uppföljning när beslut fattats av myndigheten. Det är en självklar medieetisk princip att följa upp hur en anmälan som man rapporterat om slutligen avgörs, men det har svt underlåtit att göra. Arbetsmiljöverkets beslut, som fattades den 16 juni, motsäger de uppgifter som svt publicerat om missförhållanden:

”Mot bakgrund av den information som lämnats till Arbetsmiljöverket, både vid inspektionen och i skriftlig form, gör Arbetsmiljöverket bedömningen att arbetsgivaren har vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån er begäran. Ni har dessutom uppgett att ni är nöjd med arbetsgivarens åtgärder. Med anledning av detta anser Arbetsmiljöverket att det inte finns skäl att bifalla er begäran.”

Att Arbetsmiljöverket fattat beslut i ärendet kommer som en överraskning för svt-reportern Jimmy Kirvismäki när NMI intervjuar honom tre veckor senare. Det finns uppenbarligen ingen fungerande rutin på svt för att följa upp anmälningar som man har rapporterat om.

Är det inte er skyldighet att följa upp det här beslutet?
– Självklart ska vi följa upp det, jag har inte sett rapporten. Det finns ingen baktanke med att vi inte rapporterat om det här.

Han menar att det finns en bra rutin, och att det här handlar om ett enskilt misstag.

Svt har grovt överdrivit hur många som avlidit på grund av covid-19 på två äldreboenden i Stockholm, menar företaget A&O. Svt:s uppgifter kommer från anonym personal och svt har inte kontrollerat uppgifterna med den ansvariga läkarorganisationen på de aktuella äldreboendena.

– Det är läkarorganisationen Familjeläkarna som ansvarar för att fastställa dödsorsaker på våra äldreboenden, säger A&O Ansvar och omsorgs vd Sakarias Mårdh. Det är bara de som har hela bilden, och det är från dem som vi får information. Ingen i vår personal kan ha en egen, bättre bild av dödsorsaker.

Och trots att den publicerade kritiken varit mycket allvarlig har bemötanden varit bristfälliga och ibland helt saknats. (se exempel). Sakarias Mårdh ger exempel på hur han visserligen intervjuats, men inte fått ta del av den kritik som sedan kommer att presenteras i tv-inslaget.

– Vid intervjutillfället fick jag inte vetskap om kritiska uppgifter som sedan presenterades i tv, exempelvis generella påståenden om brister på alla våra boenden och kritik mot vår informationsgivning till anhöriga.

Företaget får komma alltså till tals, men får inte bemöta den kritik som sedan publiceras. Det blir ett slags skenbemötande.

När NMI hör av sig till svt-reportern Jimmy Kirvismäki vill han inte ställa upp på intervju och meddelar att det är ansvarig utgivare som besvarar frågor om publiceringar. Det kan jämföras med ett av inslagen om Berga äldreboende där det ges en bild av att företaget vägrat svara på frågor, när det i själva verket handlade om en liknande situation: verksamhetsansvarig på Berga äldreboende hänvisade till vd för att svara på svt:s frågor.

Ansvarig utgivare på svt Stockholm är Geronimo Åkerlund, och han skriver till NMI att När det gäller SVT:s policy att svara på frågor tänker jag att det är varje medarbetares val i vilken utsträckning man vill ställa upp och prata publikt om sin journalistik. Att vara ”ansiktet utåt” för vår journalistik är inget krav vi kan ställa på våra medarbetare. Det ansvaret faller istället på mig.”

När det gäller frågan om bemötande av de kritiska uppgifterna mot Ansvar och omsorg skriver Geronimo Åkerlund i ett mail:  ”Vår uppgift är att ge företaget möjlighet att komma med sitt bästa bemötande av kritiken, och det tycker jag vi gjort.”

Det finns alltså ingen policy eller liknande på svt som förhindrar en journalist att svarar på frågor om sitt eget arbete.

Efter det här beskedet från Geronimo Åkerlund ändrar sig Jimmy Kirvismäki och intervjun kan genomföras. Han säger att anledningen till att han först inte ville ställa upp på intervju berodde på en ansträngd arbetssituation.

Jimmy Kirvismäki menar att all kritik som publicerats har fått bemötas.

En avgörande faktauppgift är hur många personer som avlidit med covid-19 på Berga och Bergsunds äldreboenden. Svt lutar sig mot uppgifter från anonyma medarbetare vid boendena, medan företaget menar att det bara är den ansvariga läkarorganisationen Familjeläkarna som kan svara på den här frågan. Det är deras uppgift att fastställa dödsorsaker och att sammanställa den informationen, det varken kan eller ska någon annan göra. De uppgifter som A&O:s ledning redovisat kommer från Familjeläkarna.

Jimmy Kirvismäki säger att han haft kontakt med Familjeläkarna under arbetets gång, men att han inte ställt frågan om hur många som avlidit med covid-19.

Varför kontrollerade du inte med Familjeläkarna om dödstalen?
– Jag är inte säker på att Familjeläkarna hade givit mig information om antalet döda per boende.

Sammanställda uppgifter om dödsorsaker för ett äldreboende är något som Familjeläkarna har ansvar för och inget som personalen får tillgång till, av integritetsskäl. Men Jimmy Kirvismäki håller inte med:

– Jag har ingen anledning att betvivla personalens uppgifter.

Viss kritik i inslagen har inte fått bemötas alls, exempelvis från anhöriga som menar att de fått felaktig eller bristfällig information.

– Utifrån hur vi paketerat våra publiceringar har företaget fått gott om plats för bemötande, skriver Jimmy Kirvismäki i ett mail.

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *