Fritt från nyanser i Kristina Lagerströms friskolerapportering

Av: Mats Olin | Debatt | 3 kommentarer | juni 27, 2023
SVT-journalisten Kristina Lagerströms rapportering om friskolor är extremt ensidig och det förekommer inte vad NMI känner till under tio års tid att hon lyfter fram hur hot mot friskolor kan komma att drabba elever, föräldrar och lärare.

LÄS MER

Skev analys av utsläppsrätter i SVT

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | september 28, 2021
SVT:s Kristina Lagerström gör ett försök att analysera EU:s system med utsläppsrätter och säger att det är "lika genomtänkt som gratis drinkbiljetter på högstadiediskot. Utdelade av skolans rektor". Johan Bruce på basindustrins organisation SKGS håller inte med: "De företag som lyckas bäst med att minska sina koldioxidutsläpp belönas medan andra straffas då de måste köpa flera utsläppsrätter. Systemet skulle förlora sin dynamik om det inte innehöll dessa inbyggda morötter och piskor", menar han.

LÄS MER

Zachrisson Winberg och Lagerström är kritiska till rapporten

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | juni 3, 2021
Johan Zachrisson Winberg och Kristina Lagerström har efter att ha tagit del av rapporten avstått från att ställa upp på en intervju. De skriver i ett mejl till NMI att de generellt välkomnar granskningar av deras arbeten men de är kritiska till slutsatserna i NMI:s rapport.

LÄS MER

Ensidiga granskningar i SVT

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | juni 3, 2021
SVT-reportrarna Kristina Lagerström och Johan Zachrisson Winberg har gjort tre större granskningar tillsammans det senaste året. Alla tre har varit ensidiga där Miljöpartiets och Socialdemokraternas perspektiv har dominerat rapporteringen, det visar en rapport från Näringslivets medieinstitut.

LÄS MER

Granskning av SVT:s ekonomigranskningar

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | juni 3, 2021
NMI har analyserat ämnesval och vilka perspektiv som lyfts fram i Johan Zachrisson Winbergs och Kristina Lagerströms – två av SVT:s mest framträdande ekonomijournalister – gemensamma granskningar under ett års tid.

LÄS MER