Zachrisson Winberg och Lagerström är kritiska till rapporten

Johan Zachrisson Winberg och Kristina Lagerström har efter att ha tagit del av rapporten avstått från att ställa upp på en intervju. De skriver i ett mejl till NMI att de generellt välkomnar granskningar av deras arbeten men de är kritiska till slutsatserna i NMI:s rapport.

 
Kristina Lagerström och Johan Zachrisson Winberg

Läs granskningen av Johan Zachrisson Winberg och Kristina Lagerström.

Johan Zachrisson Winberg och Kristina Lagerström fullständiga mejlsvar till NMI:

”Vi har nu läst din rapport och kommenterar den här i mejlet:

Vi välkomnar i sig granskning av vår journalistik, men NMI:s genomgång har grava brister när det gäller utgångspunkter, metod och genomförande.

NMI tycks helt ha missuppfattat den granskande journalistikens uppdrag och metod.

Vi kritiserar inte, och vi utgår inte från färdiga problemformuleringar.  Vi studerar verkligheten, och vi söker förutsättningslöst efter fakta gällande det vi granskar.

Och researchresultatet utgör sedan basen för de slutsatser som finns i våra publiceringar, ibland i form av avslöjanden.

SVT Nyheters val av ämnen utgår från redaktionella diskussioner om frågor som rör sig i samhällsdebatt och nyhetsflöde. Vi är reportrar som ingår i en stor redaktion med ett brett urval av ämnen och perspektiv.

I de fall granskningar blir mer uppmärksammade har vi ofta funnit fakta, som pekar på en diskrepans mellan vilka löften som makthavare gett, eller vilka lagar som gäller, och den verklighet vi kunnat visa på.

Vi visade att regeringen, trots uttalat höga ambitioner när det gäller klimatpolitiken, lättat på kraven så att tyngre bilar kunde få klimatbonus, även om de visat sig sämre för klimatet.

Vi visade nya uppgifter kring hur en utländsk hedgefond köpte en skolkoncern.

Vi avslöjade att permitteringsstöd kunde gå även till företag som gjort aktieutdelningar. Detta var obekant för riksdagen. Vi visade därmed att Tillväxtverket agerande stod i strid med beslut som klubbats i Sverige riksdag – dessutom av åtta eniga partier.

Inget av dessa förhållanden har vi eller SVT synpunkter på. Men de utgör en verklighet som går på tvärs mot vad makthavare själva sagt, lovat och beslutat.  Därför ställer vi frågor om detta, främst till de ansvariga. Att bereda möjlighet för just utpekad part att kommentera är ett viktigt balanskrav för SVT som public serviceföretag.

I den granskade journalistiken är det självklart att särskilt ofta syna den exekutiva makten. Att socialdemokratiska och miljöpartistiska ministrar förekommer oftare än oppositionen just i granskningar och ansvarsutkrävande intervjuer är därför naturligt.

I våra publiceringar förekommer dessutom många fler perspektiv än de NMI redovisar, exempelvis hur pensionssparare påverkas av inställda aktieutdelningar; eller när vi redovisade samtliga riksdagspartiers syn på näringspolitiska hänsyn i klimatpolitiken.

Ett antal experter och branschföreträdare ger i granskningarna olika perspektiv och ansvariga för företag ger sin syn.  Exempelvis förklarar SKF:s vd förklarar hur företagets aktieägare drabbats av minskade utdelningar och tagit ansvar. Engelska Skolans grundare vitsordar den nye ägaren. Volvos vd beskriver i lång intervju företagets klimatstrategi.

Avslutningsvis har vi två – i olika konstellationer – gjort mycket journalistik under detta speciella år.  Att dra slutsatser om det rapporten kallar ”ämnen och perspektiv”, eller frekvens av medverkande i detta ytterst begränsade urval, kan aldrig bli signifikant. Vi har granskat och skildrat mycket annat med olika perspektiv och medverkande, exempelvis företagens syn på elbrist och otillräckliga coronastöd.

Vi välkomnar en diskussion och granskning av vår egen och SVT:s journalistik. Vi hoppas att NMI nästa gång kan hitta metoder och genomförande i sina rapporter som gör att vi mer aktivt kan delta i en seriös diskussion om granskningar och journalistik. Som granskare vet vi att bra granskningar behövs.

Johan Zachrisson Winberg

Kristina Lagerström

reportrar SVT nyheter.”

Läs rapporten här

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *