Trots rapporter om företagens utsatthet är medieintresset svalt

Flera rapporter om hur företag drabbas hårt av stigande brottslighet och kriminella nätverk har nyligen släppts och medierna har vid några tillfällen rapporterat om problemen. Men bevakningen är sparsam trots att rapporterna sätter fingret på ett alvarligt och eskalerande problem som hotar välfärden.

 
Foto Maxim Hopman från Unsplash.

Näringslivets medieinstitut har undersökt i vilken utsträckning DN, SVT (Rapport, Aktuellt, Agenda) och SR (Lunchekot, Studio Ett, Ekonomiekot) har bevakat brottslighet och kriminalitet som drabbar eller kan kopplas till näringslivet under den senaste månaden. Trots att det dagligen rapporteras om brott och gängkriminalitet är det endast i enstaka fall som rapporteringen handlar om hur företag drabbas.

I slutet av januari presenterade Byggmarknadskommissionen sin slutrapport om fusk och kriminalitet inom byggbranschen, samt förslag på hur problemen med kriminella verksamheter – så kallade arbetslivskriminella – ska stävjas för att säkerställa goda arbetsvillkor och en sund konkurrens mellan företag.

Flera medier uppmärksammade rapporten, men när NMI intervjuade kommissionens ordförande och tidigare bostadsminister Stefan Attefall ansåg han att flera medier missat att betona det väsentliga i rapportens slutsatser:

Det är intressant att SR och flera andra medier valde att fokusera på förslaget om rottjänster, vilket är ett av de mer marginella förslagen och inte det vi lagt störst vikt och fokus på. Samtidigt är frågan mer publik eftersom det påverkar enskilda, så jag förstår medielogiken bakom. Men jag tycker det är synd att de stora förslagen om hur man ska komma till rätta med den organiserade brottsligheten gavs mindre utrymme och då blir det inte en helt korrekt återgivelse av rapportens förslag.

En vecka senare presenterade Svenskt Näringsliv en liknande rapport ”Brottslighetens kostnader” där det framgår att över hälften av medlemsföretagen utsatts för brott under det senaste året. Kostnaderna för brotten beräknas uppgå till över 100 miljarder kronor, något som påverkar företags möjlighet att växa, vidareutvecklas och anställa fler – vilket i förlängningen hotar välfärden.

Ekot, Studio Ett, Rapport, Aktuellt och DN har under den senaste månaden vid totalt 19 tillfällen rapporterat om företag som begått- eller utsatts för brott. Utöver rapporteringen kring rapportsläppen är det endast DN som vid ett tillfälle grävt djupare i företagens utsatthet.

DN:s publicering handlade om att Stockholms stad vill sätta upp flera övervakningskameror där bland annat butiksägare i Husby som utsatts för brott och som är positiva till kamerorna intervjuades.

 


 

Nedan redovisas de olika inslag och publiceringar som angränsat ämnet mellan den 14 januari och 14 februari 2022:

SVT har totalt sänt fem inslag om företag och brottslighet under den senaste månaden. Två av inslagen handlade om att Scania dömts till böter av EU kommissionen för kartellverksamhet, ett inslag fokuserade på Svenskt Näringslivs rapport om brottslighet som drabbar företag, ett annat inslag handlade om en ny konsumentköplag som man hoppas ska komma åt oseriösa aktörer, och ett om skärpta regler inom transportbranschen för att stoppa oschyst konkurrens.

SR har sänt totalt sex inslag i ämnet under månaden. Av dessa handlade ett om att Scania dömts till böter för kartellverksamhet, ett om människoexploatering inom bärplockarbranschen, ett om bristande insyn i utländska åkeriers arbetsmiljö. Därutöver handlade tre inslag om Byggmarknadskommissionens rapport och problemet med arbetslivskriminella inom byggbranschen.

DN publicerade totalt åtta artiklar i ämnet. Två publiceringar handlade om Skatteverkets förslag på nya verktyg för att komma åt arbetslivskriminella, en handlade om stora problem med bidragsfusk inom assistansbranschen, två om hackeratacken mot Coop, och en om företag som utsätts för utpressning och rån. En annan publicering handlade om stöldligor som skäl katalysatorer vilket drabbar både enskilda och försäkringsbolag. I en intervju med Mattias Karlsson (SD) nämndes att företag på landsbygden oftare blir utsatta för brott.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *