TT fakturerar för påstådda upphovsrättsbrott

TT har anlitat företaget Copyright Agent som söker upp och skickar ut fakturor till personer och företag som påstås ha gjort sig skyldiga till upphovsrättsbrott. NMI har blivit kontaktad vid tre tillfällen och anlitat en advokat för juridisk hjälp i hur lagen om upphovsrätt bör tolkas. Enligt advokat Henrik Bengtsson är tillvägagångsättet att likna med bluffaktureringar.

 
Foto Alexander Wang från Unsplash

– Den här typen av företag beaktar inte undantagen till upphovsrätten och tycks inte göra någon individuell prövning av ärendena innan de skickar ut fakturorna. Kostnaden att anlita en advokat, som ni gjorde, är betydligt högre än att betala fakturan och få väljer därför att gå den vägen. Det innebär att denna typ av företag kan agera fritt och får in pengar även när de inte har rätten på sin sida. I förlängningen är det, exempelvis när det gäller återgivande av bilder i journalistisk verksamhet, ett problem för yttrandefriheten, säger Henrik Bengtsson till NMI.

TT:s vd, chefredaktör och ansvarig utgivare Per-Anders Broberg håller inte med om beskrivningen av verksamheten och menar att TT gör en subjektiv bedömning av de potentiella upphovsrättsbrott som kommer fram i Copyright Agents sökning, innan fakturor skickas ut.

Per-Anders Broberg,
Foto: Jessica Gow / TT

– Vi är måna om att inte enskilda ska drabbas av ett snedsteg och gör därför en subjektiv bedömning där vi väger in i vilket sammanhang bilden publicerats innan vi väljer att skicka en faktura. Exempelvis har vi överseende om ett ungdomslag i fotboll skulle publicera en av våra bilder, men om samma bild skulle publiceras av ett företag så skulle vi gå vidare med ärendet. Vi gör även skillnad på om det är en skärmdump där fokus är något annat än enbart vår bild, eller om någon publicerar vår bild rakt av, säger Per-Anders Broberg till NMI.

Att upphovsrätten efterlevs är centralt för att fotografer ska kunna livnära sig på sitt arbete men internet har medfört svårigheter att hindra olovlig spridning av upphovsrättskyddade bilder. I kontrast till detta finns citaträtten och rätten att använda bilder i samband med redogörelser för en dagshändelse som innebär att det kan vara befogat att publicera bilder utan upphovsmannens medgivande. Det finns alltså undantag till upphovsrätten, menar Henrik Bengtsson.

– Det finns absolut legitima intressen att få bukt med upphovsrättsbrott som har ökat i och med internets framväxt, jag har själv företrätt upphovsrättsinnehavare i sådana ärenden. Det jag vänder mig emot är affärsidén att kräva in pengar genom massutskick av fakturor med hot om stämning som senare aldrig verkställs. Då närmar man sig en utpressningsverksamhet, säger Henrik Bengtsson.

Per-Anders Broberg vänder sig starkt mot Henrik Bengtssons uttalande.

– Jag vill definitivt invända mot uttryck som massutskick och utpressningsverksamhet. Detsamma gäller påstående att en reglerad upphovsrätt på bildmarknaden i förlängningen skulle kunna vara ett hot mot yttrandefriheten, säger Per-Anders Broberg.

TT har anlitat Copyright Agent för att skanna av nätet efter upphovsrättsskyddat material. När en bild från TT upptäcks, där det inte framgår att bildrättigheter finns, uppmärksammas TT som därefter godkänner om Copyright Agent ska skicka ett standardiserat mejl till den som anses ha gjort en överträdelse.

Av mejlet från Copyright Agent framgår att den berörda parten ska återkomma med bevis på giltig licens för bilden. Om en sådan inte finns uppmanas den enskilde att ta bort bilden och därefter betala en straffavgift för olovlig användning av upphovsrättsskyddat material.

Söker man på Copyright Agent får man flera träffar på personer som vittnar om och varnar för företagets kravbrev som liknas med hotbrev och bluffakturor. Även NMI har vid tre tillfällen fått brev från Copyright Agent som alla innehåller identiska lydelser om att företaget är anlitat av TT Nyhetsbyrå och NMI har vid samtliga av dessa tillfällen uppmanats att betala 2 850 kronor för ”olovlig användning av bild”.

På TT:s hemsida finns en flik gällande samarbete med Copyright Agent. Där beskrivs att en publicering av andras bildmaterial alltid kräver ett godkännande för att inte bryta mot upphovsrättslagen:

Allt bildmaterial är skyddad av upphovsrätten och all publicering av upphovsrättskyddat material kräver att man har ett avtal med upphovsmannen/fotografen eller en representant till exempel en bildbyrå. Det är alltid den som publicerar materialet som är ansvarig för att man har de rättigheter som krävs för att publicera bilden.

Hur kommer det sig att ni i er beskrivning av rättsläget bortser från undantagen till upphovsrätten?

– Det är inte en redogörelse för upphovsrättslagen utan en informationssida om vårt samarbete med Copyright Agent. Som bildbyrå företräder vi fotograferna och vår uppgift är att de ska få betalt för sitt arbete, det är av det skälet vi anlitar Copyright Agent, säger Per-Anders Broberg.

Dagens Nyheter, som ägs av Bonnier vilket TT delvis också gör, vann 2018 i ett uppmärksammat fall där Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att rätten att återge en dagsaktuell händelse vägde tyngre än upphovsrätten.

DN publicerade 2015, i samband med en text om Ebba Busch som då kandiderade till KD:s partiledare, bilder från Sara Skyttedals (KD) privata Facebook konto. Skyttedal som inte hade givit DN tillåtelse att använda bilderna valde att stämma DN för upphovsrättsintrång. I en första instans fick DN delvis rätt och den nuvarande Medieombudsmannen Caspar Opitz, då redaktionschef på DN, uttalade sig i SVT:

”Vi ser också det här som en vinst. En vinst för den granskande journalistiken. Alla bilder som var kontroversiella var rätt att publicera enligt domen.”

Svenska Fotografers Förbund slöt senare upp bakom Skyttedal då de ansåg frågan vara principiellt viktigt. Fallet gick hela vägen till sista instans där Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att både upphovsrättslagen och EU-rätten ger medier rätt att under vissa förutsättningar återge bilder i samband med en aktuell händelse. DN:s publicering ansågs leva upp till förutsättningarna och domstolen gick därmed helt på DN:s linje.

Det finns med andra ord undantag till upphovsrätten som innebär att det kan vara tillåtet att utan licens publicera en bild om det är befogat i ett nyhetssammanhang. Men utifrån NMI:s erfarenhet tycks TT bortse från sammanhanget när de beslutar om att driva ett ärende om upphovsrättsbrott.

Per-Anders Broberg anser inte att liknelsen med Skyttedalsfallet går att applicera på TT:s verksamhet.

– I fallet med DN och Skyttedal handlade det om en privatpersons bilder och där kan undantaget om en dagsaktuell händelse vara befogat. Men i TT:s fall, där många av de bilder vi säljer är just från dagsaktuella händelser, gäller inte det undantaget, säger Per-Anders Broberg.

Norsk nyhetssida faktiskt.no

Skärmklipp från norska faktiskt.no

Skärmklipp från debattinlägg i DN

De tre fall där TT via Copyright Agent har kontaktat NMI för påstådda upphovsrättsbrott har samtliga handlat om skärmdumpar från publiceringar på nyhetsplats som NMI har kommenterat eller varit delaktig i. Den ena skärmdumpen är från en norsk nyhetssida som NMI rapporterade om med anledning av att en svensk motsvarighet till nyhetstjänsten lanserats. De två övriga skärmdumparna är från inlägg som NMI fått publicerade i SvD och DN och som därefter uppmärksammats på NMI:s hemsida.

Ny sammanställning om företagens utsatthet vid mediala övertramp

Skärmklipp från inlägg i SvD

NMI har invänt mot alla påståenden om upphovsrättsbrott och bestridit fakturorna. Copyright Agent har i samtliga fall, efter flera mejlvändor, upphört att återkomma till NMI.

Per-Anders Broberg är inte insatt i NMI:s ärende och vill därför inte kommentera det specifika fallen. Han vill inte heller uppge hur många fakturor TT skickar ut via Copyright Agent varje år men säger att reaktionerna från de som får fakturor skickade till sig varierar.

– De flesta uppger att de inte var medvetna om att de gjort fel, ber om ursäkt och betalar. Vissa väljer även att ansluta sig till oss som en följd av faktureringen. Sedan finns det givetvis de som blir upprörda och motsätter sig våra krav men som ändå – till slut – väljer att betala. Det finns även en liten grupp som anser att de agerat rätt och avstår från att betala, säger Per-Anders Broberg.

TT har vid inga tillfällen vänt sig till domstol för de fakturor som inte betalats.

Hur säker är du på att alla som betalar era fakturor faktiskt har gjort sig skyldiga till upphovsrättsbrott?

– Jag känner mig trygg i hur vi gör våra avvägningar, sedan kan jag givetvis inte säga att jag är 100 procent säker på att vi skulle vinna varje ärenden i domstol, det vore dumdristigt att påstå något sådant. Men vi har inget att vinna på att driva ärenden där vi har fel, säger Per-Anders Broberg.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

1 kommentar


  1. Carl skriver:

    Så vad är slutsatsen? Att man kan bestrida och sedan ignoerar dess bluff mail från Copyright Agent ? har tagit bort bilden.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *