TT ställde relevant fråga om regeringens elprisstöd

På regeringens presskonferens igår om elprisstöd frågade TT-reportern om regeringens eget ansvar för de höga elpriserna. Andra medier vidareförmedlade okritiskt regeringens bild av att de höga svenska elpriserna uteslutande beror på Rysslands "energikrig". 

 
Frågestund på regeringens presskonferens. Från regeringens direktsändning.

Igår presenterade regeringen ett utredningsuppdrag som syftar till att kompensera hushåll och företag för de höga elpriserna. Svenska kraftnät ska utreda hur man kan återföra tiotals miljarder kronor kapacitetsavgifter, som Svenska kraftnät fonderat, till hushåll och företag

Kapacitetsavgifterna har uppstått som en konsekvens av skillnaderna i elpris mellan länderna och mellan elområdena inom länderna. Det fungerar så här: en elproducent säljer el i exempelvis norra Sverige, för 30 öre per kWh. Elen transporteras till södra Sverige och säljs där för exempelvis 1 krona. Mellanskillnaden, 70 öre, tillfaller då Svenska kraftnät och ska användas för investeringar i ökad överföringskapacitet (som ska minska prisskillnaderna).

Statsminister Magdalena Andersson argumenterade på presskonferensen för att Sverige har en ”krigsekonomi” och att skillnaderna i elpris mellan norra och södra Sverige beror på ”Putinpriser” och att Ryssland strypt gasleveranserna till EU. Det är en sanning med modifikation.

De höga priserna i Sydsverige beror på huvudsakligen tre faktorer, enligt experterna:

  • Nedlagd elproduktion, exempelvis sex kärnkraftverk och ett gaskraftverk.
  • Försämrad överföringsförmåga i det svenska elnätet (beror i hög grad på de nedlagda kraftverken).
  • Höga elpriser i grannländer i första hand på grund av strypta gasleveranser från Ryssland.

TT:s reporter Lars Larsson ställde på presskonferensen en relevant fråga:

”Man får lätt absurd känsla och man funderar över bakgrunden till att de här pengarna finns, 60 miljarder. Ni pratar själva om ”Putinpriser”, men en starkt bidragande orsak är ju att det är en så bristande överföringskapacitet, att det svenska elnätet är underinvesterat så att (priserna) inte går att jämna ut. Vad har ni för ansvar för det? Det är långsiktiga processer säger ni, men ni har haft regeringsinnehav i åtta år.”

På denna fråga svarade Magdalena Andersson:

”De här pengarna på kontot har inte minst byggts upp efter att Putin minskade gasleveranserna till Europa och det gjorde han långt före kriget. Det var en långsiktig plan från Rysslands sida det har ju blivit väldigt uppenbart. Vi såg elpriserna därför dra i väg långt före invasionen. Det fanns rysk tanke bakom det här. Tanken är att priserna ska återspegla hur överföringskapaciteten ser ut. Och sedan ska de pengarna som betalas in användas för att bygga ut överföringskapacitet. Så tanken finns det poänger med. Men när man skapade systemet fanns inte tanken att vi skulle hamna i en krigssituation med helt andra energipriser på grund av man får det här avbräcket med den ryska gasen. Och att Svenska kraftnät skulle hinna bygga ut flaskhalsar i den takten som skulle behövas är inte realistiskt.”

Frågan och svaret resulterade i en kort skrivning i TT:s nyhetstext:

”Statsministern skyller de höga elpriserna på den ryske presidenten Vladimir Putin och hans krig mot Ukraina, trots att brister i det svenska elnätet och elproduktionen har bidragit till de högre priserna.

– Vi kommer inte att tillåta att Putin håller svenska hushåll och företag som gisslan, säger Andersson.”

Någon närmare fördjupning av orsakerna till de höga kapacitetsavgifterna har NMI inte kunnat finna i den övriga nyhetsrapporteringen från regeringens presskonferens.

Andra medier har snarare okritiskt förmedlat Magdalena Anderssons fokus på ”Putinpriser”.

Elpriserna i Tyskland började stiga kraftigt andra halvåret 2021, men kapacitetsavgifterna i Sverige tog fart redan 2020. Och faktum är att trots att Svenska kraftnät de senaste åren byggt ut nätet, exempelvis öppnades Sydvästlänkens södra del i fjol, så har överföringsförmågan minskat. Det beror i hög grad på att kärnkraftverk lagts ner i södra Sverige. Överföringen i ledningarna begränsas av säkerhetsskäl.

Mindre elproduktion har lett till lägre överföringsförmåga i elnäten som i sin tur alltså i hög grad bidragit till stora prisskillnader mellan norra och södra Sverige, vilket i sin tur lett till högra kapacitetsavgifter. En stor del av Sveriges elnät används i dagsläget inte för elöverföring, utan går på tomgång, vilket drabbar i synnerhet södra Sverige. Stora mängder el kan inte överföras från norr, trots att ledningar finns.

Illustrationen – från boken Elsystemkrisen – visar årsmedelvärdet för den maximala överföringskapacitet som Svenska kraftnät tilldelat elmarknaden i elöverföringen mellan Sveriges elområden.

När det gäller nedlagd elproduktion i södra Sverige har forskningsinstitutet Elforsk undersökt hur det påverkat priserna:

”Elpriserna i södra Sverige hade kunnat vara 30-50% lägre under hösten 2021 om vi haft ytterligare elproduktion i drift”, konstaterar Elforsk.

 

 

 

 



Inga kommentarer



Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *