Tyst i medier när vindkraftbranschen och industrin gör gemensam sak om kärnkraft

Vindkraft och kärnkraft har många gånger setts som motpoler i den polariserade energidebatten. Därför var det en stor nyhet när branschorganisationen Svensk Vindenergi och basindustrin gemensamt slog ett slag för kärnkraft och vindkraft i kombination. Något som inget av de stora medierna rapporterade om.

 

Den politiska debatten om det är vind- eller kärnkraft som är det bästa energislaget för att klara Sveriges framtida stora energibehov är tämligen hätsk och polariserad. Det har också funnits ett revirtänkande i olika delar av näringslivet där man värnat om sitt favoritenergislag.

Därför var det en intressant nyhet när Daniel Badman, vd på branschorganisationen Svenskt Vindenergi, skrev en debattartikel på sajten Altinget tillsammans med Johan Bruce, verksamhetsansvarig för Basindustrins energisamarbete SKGS, med budskapet att nu får det vara slut på det politiska käbblet om energislagen.

”Just nu pågår en politisk debatt där kärnkraft, vindkraft, kraftvärme, energieffektivisering och flexibilitet ställs emot varandra. Ska Sverige klara av att bli världens första klimatneutrala välfärdsland, kommer alla typer av fossilfri elproduktion, energieffektivisering och flexibilitet att behövas. Vi har inte råd att på politiska grunder välja bort några alternativ”, skriver de båda.

Många gånger har Svensk Vindenergi tidigare gått i polemik med kärnkraftsförespråkare medan basindustrin i sin tur ofta förespråkat den planerbara kärnkraften. Men nu vill Daniel Badman och Johan Bruce tona ned motsättningarna.

”Vi har idag kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solenergi. Alla energislagen bidrar på olika sätt till ett bra elsystem. Fokus nu ska vara hur får vi till dubbelt så mycket el på 20 år”, säger Daniel Badman till Tidningen Näringsliv.

”Det är inte bra om vi bara bygger mer vindkraft, men att bara satsa på kärnkraft är inte heller bra. Det är för dyrt”, uppger Johan Bruce.

Trots att det är en stor nyhet rapporterade inget av de större medierna om det här skiftet.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *