Vad Trump faktiskt sa om desinfektionsmedel

Trump har medvetet feltolkats av media i syfte att sälja en sensationell nyhet. Det är slutsatsen av den granskning som det amerikanska medieinstitutet The Poynter Institute genomfört av den presskonferens där Trump resonerade kring corona, solljus och desinfektionsmedel.

 
Ett urval av svenska publiceringar som tolkar vad Trump sa under presskonferensen den 23 april.

Det var den 23 april under en presskonferens om coronaviruset i Vita huset som frågan om solljus och desinfektionsmedel i kampen mot corona lyftes av Donald Trump. Frågan exploderade kort därefter i media. Flera amerikanska, liksom utländska, medier rapporterade att Trump hade rekommenderat att använda desinfektionsmedel i injektioner till corona-patienter.

Redan dagen efter presskonferensen kunde det amerikanska medieinstitutet The Poynter institute via sin sajt PolitiFact visa på stora pressetiska brister och rena fel i medias rapportering om händelsen. Granskningen togs nyligen också upp i en krönika (5/5) i The Wall Street Post under den stridslystna rubriken ”Desinficera medieetiken” som kritiserade media för att medvetet ha spridit falsk information.

Så vad sa faktiskt Trump på presskonferensen den 23 april?

Av hela transkriptionen av presskonferensen framgår att ämnet med solljus och blekmedel inte togs upp av Trump utan av understatssekreterare William N. Bryan presenterade en studie av departementet för inrikes säkerhet som funnit att blekmedel hade en negativ påverkan på viruset. Bryan refererade därefter till aerosoler och desinfektioner av ytor, vilket togs upp av Trump. I sin fulla kommentar sa Trump följande i översättning:

”En fråga som förmodligen vissa av er tänker på om ni följer med i världen, som jag tycker är väldigt intressant. Så, anta att vi exponerar kroppen för ett otroligt, om det är ultraviolett ljus eller bara ett väldigt starkt ljus, och jag tror du sa [Bryan] sa att det inte har undersökts, men att att ni ska göra det. Och sen säger jag, föreställ dig att om du tog ljuset in i kroppen, vilket du kan göra genom huden eller genom något annat sätt. [Till Bryan] Och jag tror du sa att ni ska undersöka det, också. Låter intressant, eller hur?”

Presidenten reflekterar alltså fritt över studiens slutsatser och ställer frågan till Bryan om de kan användas på något sätt i coronabehandling. Senare frågar Trump om användningen av desinfektionsmedel:

”Och sen tänker jag på desinfektionsmedlet, när det krossar viruset på en minut. Och finns det ett sätt för att vi ska kunna göra något sådant, genom injektion inuti eller nästan som en rengöring, eftersom man ser hur det kommer in i lungorna och gör otroliga saker med lungorna, så det vore intressant att undersöka det, så att ni kommer behöva använda medicinsk personal med, men i mina öron låter det intressant. Så vi får se, men hela idén med ljus, hur det kan döda virus på en minut. Det är rätt kraftfullt.”

Efter detta ställde en reportern ”Jim” i publiken följande fråga till Bryan, apropå presidentens uttalanden:

Presidenten nämnde idén med rengöringsmedel, som blekmedel och isopropanol alkohol nämnde du. Det finns väl inte något scenario där det kan injeceras in i en person, finns det?

På detta svarade Bryan klar “Nej”. Därefter hoppade Trump in igen och förtydligade sitt uttalande med:

”Det kommer inte ske med injektioner, [ohörbart 00:34:25] nästan en rengöring och sterilisering av ett område. Kanske funkar det, kanske funkar det inte, men det har helt klart haft en stor effekt på stillastående objekt.”

Dagen efter tog Trump tillbaka sina uttalanden och hävdade att han var ”sarkastisk”.

Det råder ingen tvekan om att mycket av Trumps kommentarer till stor del är osammanhängande reflexioner med litet eller mycket litet samband till den studie som Bryan presenterat. Kanske var det medveten sarkasm, kanske bara lösryckta tankar som vittnar om hans okunskap. Faktum kvarstår dock att Trump ingenstans uttryckligen uppmanar till att injicera blekmedel eller desinfektionsmedel i patienter eller presenterar ett politiskt förslag. I stället är det den närvarande journalisten ”Jim” som lyfter frågan om patientinjektioner till Bryan, vilket snabbt därefter avfärdas av både honom och presidenten.

Trots avfärdandet har Trumps uttalanden och reflexioner tagits ur sin kontext och media har rapporterat om att Trump föreslår injektioner med desinfektionsmedel för att bota coronavirus. Inte bara media, utan stora medieföretags egna faktakollar, har därefter avfärdat Trumps ”påstående”. AFP:s Fact check skriver exempelvis under rubriken ”Trumps idé om att behandla Covid-19 med desinfektionsmedel kan orsaka döda” och hänvisar till ett videoklipp från presskonferensen av brittiska The Telegraph med rubriken ”President Trump hävdar att injecera människor med med desinfektionsmedel kan behandla coronavirus”.

I svensk public service har tongångarna varit desamma. Sveriges Radio rapporterade den 24:e under rubriken ”Starka reaktioner mot Trumps förslag” om ”desinfektionsmedel kan bota Covid-19”. SVT är inne på samma spår och skriver att ”Trump föreslog på en pressträff under torsdagen att man skulle kunna injicera desinfektionsmedel på patienter med det nya coronaviruset”.

Värst av alla är dock kvällstidningarna. Aftonbladet skriver under rubriken ”Trumps förslag mot corona: Spruta in rengöringsmedel” och Expressen under ”Trumps förslag: spruta in desinfektionsmedel”. TV4 presenterar en ännu mer specifik förvrängning av ett videoklipp från presskonferensen med ”Trumps coronatips – spruta in desinfektionsmedel i lungorna”.

DN är betydligt mer hederlig i sin hantering av frågan genom att låta Trumps dementi om påståendena från pressen komma först genom artikeln under rubriken ”Trump om sitt uttalande om handsprit: Jag var sarkastisk”. Liknande skriver TT, vars artikel publicerats av en mängd lokalmedier, där man också talar om Trumps ”sarkasm” och i stället för ”förslag” talar om Trumps ”tankar”, vilket är en mer korrekt beskrivning. GP skriver liknande om ”spekulation” men felaktigt att den skulle handla om att ”spruta in desinfektionsmedel i lungorna på patienter med covid-19”.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att mediers hantering av Trumps uttalanden är under all kritik. Dels för att rapporteringen till stor del förvrängt vad Trump faktiskt sa och tagit uttalanden ur sin kontext, dels för att rapporteringen skapar en sensationell nyhet på lös grund som tar utrymme från annan medierapportering. NMI har tidigare (24/4) kunnat visa hur Trump dominerar stort bland omnämnda världsledare i SVT:s nyhetsprogram. Om överrepresentationen av Trump inte bara är missvisande för att den tar fokus från andra världsledare utan också bygger på medvetna feltolkningar är problemet dubbelt och undergräver förtroendet för media som samhällsinstitution.

Carl-Vincent Reimers

Mediegranskare

1 kommentar


  1. Ali skriver:

    Varför gör då Trumps dementi, vad var en ironi?

    Kanske det Trump anser ”vore intressant att undersöka”.

    Vad tycker han vore intressant att undersöka?

    ”And then I see the disinfectant, where it knocks it out in one minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning because you see it gets in the lungs and it does a tremendous number on the lungs, so it’d be interesting to check that so that you’re going to have to use medical doctors with, but it sounds interesting to me”


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *