Viktigt samband mellan vind- och kärnkraft saknades i Aktuellt-debatt

Finansminister Elisabeth Svantesson och centerledaren Muharrem Demirok debatterade kärnkraft i SVT Aktuellt. Vad som inte framkom är att satsning på kärnkraft också är en satsning på vindkraftens framtid.

 
Elisabeth Svantesson och Muharrem Demirok debaterar kärnkraft i Aktuellt.

I går presenterade regeringen mer detaljer kring hur ny kärnkraft ska komma till stånd i Sverige. Bland annat aviserades en utredning om hur staten ska ”ta en mer aktiv roll” i investeringarna och dela risker med investerarna, utöver kreditgarantier, exempelvis genom att garantera en viss betalning för den producerade elen.

Frågan debatterades i SVT Aktuellt på torsdagskvällen mellan finansminister Elisabeth Svantesson och centerledaren Moharrem Demirok.

Diskussionen kom delvis att handla om vad satsningen på kärnkraft innebär för vindkraften. Demirok menade att regeringen nu lägger ”alla ägg i en korg” och att regeringens ensidigt satsar på kärnkraft och försämrar förutsättningarna för vindkraft. ”Man (regeringen) drar undan mattan för de andra energislagen”, sa Demirok.

Svantesson menade att ”Sverige behöver sol, vind, vatten och kärnkraft” och att regeringen redan har godkänt flera vindkraftsprojekt. ”Den här regeringen har bara på åtta månader godkänt fler havsbaserade vindkraftsparker än någon annan (regering).”, sa hon, och fortsatte förklara att elsystemet behöver mer kärnkraft för sin stabilitet.

Vad som inte kom fram i diskussionen är att energislagen dessutom är i hög grad beroende av varandra. Mer kärnkraft, eller annan baskraft och andra balanseringsinstrument, är en förutsättning för att bygga mer vindkraft. På så vis är satsning på kärnkraft också en satsning på vindkraftens framtid.

Studioreportern Katia Elliott frågade ”I Tidöavtalet står att det ska råda teknikneutralitet, överger ny den principen nu?”, men ingen fråga ställdes om elsystemets behov och om energislagens inbördes beroende.

 Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *