Bilden av Venezuela klarnar i public service

Av: Pamina Falck | Debatt | Januari 30, 2019 | En kommentar
NMI presenterade i december en rapport om den bristfälliga rapporteringen om krisen i Venezuela i SVT och SR. Efter januaris händelser i landet och många inslag i ämnet har NMI observerat att flera publiceringar från både SVT och SR har med perspektiv av krisen som vi i den tidigare rapporteringen saknat.
> Läs artikeln

JK:s förtalsmisstanke oberoende av PON-beslut

Av: Mats Olin | Debatt | Januari 30, 2019 | Inga kommentarer
Det har i medierapporteringen framstått som om JK:s beslut att inleda förundersökning mot 16 tidningar föranletts av hur tidningarna agerat efter fällningarna i Pressens opinionsnämnd. Det är fel, säger nu Justitiekanslern Mari Heidenborg till NMI.
> Läs artikeln

Diskussion i SVT om “mannen på gatan”

Av: Pamina Falck | Debatt | Januari 30, 2019 | Inga kommentarer
SVT:s medieprogram Fönster mot medievärlden uppmärksammade NMI:s lista på personer som intervjuats om politiskt aktuella frågor, men där personens politiska uppdrag inte framkommit. I en diskussion med SVT:s programdirektör Jan Helin och Charlotta Friborg, ansvarig utgivare för bland annat Rapport och Aktuellt, fick NMI:s chef Mats Olin svara på kritiska frågor.
> Läs artikeln

Listan: “mannen på gatan” i SVT

Av: Pamina Falck | Debatt | Januari 22, 2019 | 8 kommentarer
SVT har genom åren vid ett flertal tillfällen missat att tydligt redogöra för intervjupersoners politiska engagemang. Här följer en lista på några av dessa fall. NMI välkomnar samtidigt tips på fler exempel i ämnet.
> Läs artikeln

Mannen på gatan är vänster

Av: Pamina Falck | Debatt | Januari 22, 2019 | Inga kommentarer
I Aktuellt i början av januari 2019 sändes ett inslag där en lärare fick uttrycka sin syn på våldet i skolan. SVT glömde dock att redogöra för lärarens politiska engagemang som ordförande för Vänsterpartiet i Eskilstuna. Efter kritik publicerade SVT en ursäkt och menade att lärarens politiska tillhörighet var bortom deras vetskap och att detta var en miss.
> Läs artikeln