Bilden av Venezuela klarnar i public service

NMI presenterade i december en rapport om den bristfälliga rapporteringen om krisen i Venezuela i SVT och SR. Efter januaris händelser i landet och många inslag i ämnet har NMI observerat att flera publiceringar från både SVT och SR har med perspektiv av krisen som vi i den tidigare rapporteringen saknat.

 
Skärmklipp.agenda

I Agenda 27/1 visades ett inslag som tog avstamp i Chavez socialistiska revolution och beskrev ett längre förlopp av förstatliganden, maktfullkomlighet, kortsiktighet, samt en lång tids vanskötsel av ekonomin, som förklaring till dagens humanitära och ekonomiska misär.

I SR 29/1 sändes ett inslag med fokus på oljans roll i Venezuelas kris. Där beskrevs ett flerårigt förlopp av misskötsel, dels till följd av förstatligandet av oljeproduktionen, som orakade en minskad produktion av landets viktigaste resurs, och därmed starkt bidrog till landets kris.

Både i Studio ett 24/1 samt Godmorgon världen 27/1 fanns ett längre inslag om landets kris följt av intervjuer. I inslagen beskrevs den bolivarianska revolutionen och Chavez både som efterlängtad av många fattiga som tog del av stora sociala reformer, men också som orsak till att statens kassa sinade. Inslagen tog bland annat upp en mångårig vanskötsel av industrin som förklaring till krisen.

Denna rapportering skiljer sig från den vi tidigare sett och skrev om i rapporten. I den tidigare granskade rapporteringen beskrevs bland annat oljepriset som en huvudförklaring till landets ekonomiska kris. Dessutom var Chavez tid i makten sällan porträtterad när krisens uppkomst skildrades. Istället började historien om korruption och ekonomisk vanskötsel allt som oftast med Maduro.

Läs hela rapporten här
Läs artikeln i smedjan här
Läs artikeln i NMI här

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

1 kommentar


  1. […] medieinstitut flera gånger har kunnat visa vad avser problemförmuleringar, såsom fallet med nyhetsrapporteringen om krisen i Venezuela, eller reportage med mannen på gatan. I stället sade Lind att hon ser att ”debatten” om just […]


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *