Anders Billing: ”De stora ekonomiska händelserna vårt huvuduppdrag”

NMI har granskat hur Sveriges Radio rapporterar om företag och ekonomiredaktören Anders Billing ger sin syn på resultatet. Han berättar om hur ekonomiredaktionen jobbar och sin roll som chef. Några utvecklade metoder eller verktyg för utvärdering av det som publiceras har han inte tillgång till.

 
anders billing

Anders Billing är sedan drygt två år chef för Ekots ekonomiredaktion som består av ett tiotal reportrar. Ekonomiredaktionen förser Ekot, Studio Ett och P1 Morgon med ekonominyheter och har dessutom ansvaret för Ekonomiekot och helgprogrammet Ekonomiekot extra.

– I Ekonomiekot sänder vi ett eller två inslag varje morgon och minst tre varje kväll. Det finns en stark tradition på Sveriges Radio sedan åttiotalet att ha ett eget nyhetsprogram om ekonomi. Vår publik är de som är mer än genomsnittligt intresserade av ekonomifrågor, säger Anders Billing.

Läs om NMI:s undersökning av Sveriges Radios ekonomirapportering.

Han är stolt över Ekots ekonomirapportering och lutar sig mot en tung bakgrund som reporter och på olika chefsbefattningar på de tyngsta ekonomitidningarna som Affärsvärlden, Veckans Affärer och Fokus. Han menar att skillnaden är att på Sveriges Radio är det ett bredare uppdrag med en bredare publik. ”Vi måste ha med oss så många lyssnare som vi bara kan”.

Måste man vara enklare i tilltalet, kan du vara lika nördig som på ekonomitidningarna?
–  Jag skulle inte säga enklare. Det är större krav på att göra sig förstådd, man måste vara extra noga med att förklara till exempel termer. Ibland kan man vara nördig, om man tar lyssnaren i handen och förklarar hela vägen.

Får man plats att förklara mer i radio?
– Svårt att säga. Vi lanserade just ett nytt format, sex minuter ekonomi i P1 morgon, det är ganska lång tid. Men i en veckotidning kan man skriva 10000-tals tecken i en artikel.

Vilket är bevakningsområdet för Ekots ekonominyheter?
– Vi bevakar de stora ekonomiska nyheterna. Hur går ekonomin, hur går de stora företagen i Sverige och i världen, hur går Sveriges ekonomi och de stora makrofrågorna. Vi gör tre till fem inslag per dag, det blir runt 100 per månad.

Från privatekonomin till det globala?
– Privatekonomiska frågor ingår, men det är inte det stora nyhetsflödet. Men även om vi rapporterar om reporäntan så måste vi förklara vad det innebär för lyssnaren.

Anders Billing är positiv till att bli granskad av NMI.

–  Jag välkomnar att någon tittar på oss utifrån. Det är bra och spännande.

En iakttagelse i undersökningen om Sveriges Radios företagsrapportering är att den handlar mycket om utrikesfrågor, exempelvis hur företagen påverkas av Trumps tullar och internationell politik.

– Huvudförklaringen till att detta får stort utrymme just nu, är helt enkelt att dessa är stora frågor i det ekonomiska nyhetsflödet.

Han betonar att de internationella centralbankernas agerande under många år varit avgörande även för svensk ekonomi. Politiska beslut i exempelvis USA har en avgörande inverkan på konjunkturen där, vilket också påverkar i Sverige.

– Samtidigt benämns tullar och hotet om handelskrig, men även Brexit, av många som några av de främsta orosmolnen för den ekonomiska utvecklingen globalt.

Utrikeskorrespondenterna lyfts fram som en särskild styrka för Sveriges Radio:

– Ekonomisk utrikesrapportering är generellt ett område där vi kan erbjuda lyssnarna någonting extra, med vårt stora nät av utrikeskorrespondenter.

Anders Billing förklarar att villkoren för företagen visserligen ingår i bevakningsområdet, men det ligger vid sidan av huvuduppdraget.

– Villkoren för företagare ingår i vårt uppdrag, och vi gör sådana nedslag. Vi återkommer till de här frågorna då och då. Men de stora ekonomiska händelserna är vårt huvuduppdrag. Det är viktigt för företagen för att de ska kunna fatta sina beslut.

Han exemplifierar med en publicering från i maj i år då en egenföretagare som upplevde problem i kontakterna med sin bank medverkade i Ekonomiekot.

– Vi har ett projekt som heter 10 miljoner. Där tar vi upp röster och frågor som inte alltid hörs i nyhetsflödet. Frågan om bankservice utanför storstäderna är spännande.

Anders Billing är chef för ett tiotal reportrar vilket innebär personalansvar och arbetsledning. Han är den som är mest ansvarig för vad ekonomiredaktionen gör, eller någon i gruppen som han har delegerat ansvaret till. Han lyfter fram att det finns mycket senioritet i gruppen.

– Frågorna om företagsvillkor, gör vi det för mycket eller för lite? Jag vet inte.

Har du ett mål eller vision för hur rapporteringen ska se ut? Det här vill jag förändra eller förbättra?
– Vi behöver alltid förbättra oss, och hela tiden bli lite bättre. Men Ekots grunduppdrag, som är att rapportera de stora nyheterna så bra och snabbt som möjligt, det är inget som ändras.

Hur utvärderas att ni klarar den uppgiften?
– Det är en kontinuerlig diskussion internt. Om vi inte skulle göra vårt jobb så skulle någon tala om det för mig. Vi har en nyhetspolicy som också styr.

Under de två år som han varit chef på ekonomiredaktionen är han särskilt nöjd med bevakningen av den globala handelskonflikten, med en bred uppslutning med Staffan Sonning, Kristian Åstrand och många andra reportrar.

– När det gäller Nordeas huvudkontorsflytt hade vi en avgörande nyhet. När Spotify tog steget in på börsen. Då hade vi vår USA-korre Fernando Arias på plats på börsgolvet på New York Stock exchange där han live-rapporterade.

 

Foto: Sveriges Radio/Micke Grönberg

 

 

 

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *