Slentrianmässig användning av klimat-ordet

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | oktober 25, 2022
Klimat-ordet används på ett slentrianmässigt och vilseledande sätt av både medier och politiker. Det man ständigt missar är att utsläppsnivån redan är fastställd av EU och inte påverkas av de beslut som Sverige tar på nationell nivå.

LÄS MER

Högre ambitionsnivå behövs i klimatbevakningen

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | oktober 19, 2022
Högre ambitionsnivå behövs i de svenska mediernas bevakning av miljö- och klimatdebatten. I dagsläget är denna i hög grad att betrakta som inrikespolitik för en okunnig svensk publik.

LÄS MER

Dagens Industri sprider romantisk idé om ”off the grid”

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | oktober 17, 2022
Att inte vara kopplad till elnätet och vara ”off the grid” är vägen framåt för svenska företag, skriver Henrik Westman i en ledare i Dagens industri. Men i ett samhälle, beroende av säker tillgång på energi och en tillförlitlig och kostnadseffektiv infrastruktur, kan off grid knappast beskrivas som annat än en undantagslösning.

LÄS MER

Nej, ökad svensk export av el är inte nödvändigtvis ”bra för klimatet”

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | oktober 11, 2022
SVT:s Johan Zachrisson Winberg slår fast att ökad svensk elexport är bra för klimatet. Men utsläppen av koldioxid bestäms av EU:s system för utsläppsrätter. Eftersom utsläppsrätterna säljs på en europeisk börs, kan andra aktörer inom systemet använda de utsläppsrätter som inbesparas som följd av, till exempel, att Sverige exporterar utsläppsfri el.

LÄS MER

Att Sverige exporterar el säger inget om det svenska problemet

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | oktober 7, 2022
Rekordexport av el, rapporterar SVT. Men storleken på Sveriges elexport säger ingenting om problemen i Sveriges elförsörjning. Över 70 procent av elen Sydsverige måste "importeras" utifrån. 

LÄS MER