Cilla Benkö kommenterar undersökning om vänstervridning

Enligt en nypublicerad förtroendebarometer har SR högt förtroende bland allmänheten men samtidigt uppfattar 4 av 10 att SR är vänstervridet. Cilla Benkö kommenterar NMI:s senaste artikel om vänstervridningen.

 
Cilla Benkö. Sveriges Radios VD. foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

NMI rapporterade om att Cilla Benkö intervjuades i Studio ett i P1 med anledning av undersökningen där hon dels lyfte fram att SR är det medieföretag i Sverige som har högst förtroende, men avfärdar samtidigt samma undersökning gällande SR:s vänstervridning med argumentet att studien inte är tillräckligt omfattande för att tas på allvar.

Vår fråga till Cilla Benkö var: Hur får du det att gå ihop?

”Det är ju olyckligt att du tycker att det framstår så. Det jag ville förmedla var att detta är en enskild undersökning och att den i sig inte ändrar det arbete som redan för fullt pågår inom Sveriges Radio. Som jag sa i Studio Ett ska vi alltid hålla den redaktionella dialogen om fler röster och perspektiv levande men vi ska aldrig anpassa oss efter politiska önskemål.

Sedan påpekade jag på också att den påstådda vänstervinklingen kan vara en bild vissa har men att det i återkommande forskning inte finns belägg för detta. Men som alltid kanske det hade behövt mer tid i sändning för att ha ett längre resonemang. Den bedömningen verkar också P1-morgon ha gjort som följde upp på den debatt jag deltog i så samma ämne. Förtroendebarometern har ställt en fråga utan att först definiera vad som är mitten och det finns tex inte heller en möjlighet att svara vet inte – vilket de som publicerat undersökningen själva anser är en brist.

Det är förstås bra att komma högst i förtroende av alla medier oavsett undersökning men vi själva använder SOM undersökningen som grund för förtroendemätningar i till exempel public service redovisningen. Det gör vi för att vi anser att den är en mer omfattande och bättre undersökning. Men oavsett, både SOM och Förtroendebarometern lägger oss i toppen med SVT och där har vi legat stadigt länge. Det är ett faktum som många gånger förbigås i debatten. Den här undersökningen visar också, precis som SOM att vi har ett stabilt och högt förtroende även hos de väljare som idag säger att de skulle rösta på samtliga av de partier som ingår i den tidigare borgerliga alliansen, vilket också talar emot hela tesen”, svarar Cilla Benkö, vd på SR.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

1 kommentar


  1. Erik Kärnekull skriver:

    Cilla Benkö för ett demagogiskt resonemang när hon påpekade att den påstådda vänstervinklingen kan vara en bild vissa har men att det i återkommande forskning inte finns belägg för detta. Det är en halvsanning eftersom det hon sa i intervjun var ”att det inte finns något stöd i forskningen för att PS skulle vara vänstervridet” och det kan man ju hävda eftersom det inte finns någon forskning alls på detta explicita tema, dvs PS neutralitet, i Sverige! Fråga henne vilka studier hon refererar till så får vi se hur hon svarar.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *