Dansk modell för public service i fokus i Almedalen

Är det en bra idé att låta nya aktörer utföra Public Service-uppdraget? Det var temat för Näringslivets medieinstituts seminarium under Almedalsveckan 1 juli.

 
Mattsson 2

NMI gästades av den danska journalisten Iben Maria Zeuthen som berättade om radiokanalen Radio 24syv som funnits sedan 2010 och är konkurrent till den danska motsvarigheten till P1. Kanalen startades som ett politiskt initiativ för att förnya public service-radion och utsätta Danmarks Radio (DR) – SR:s motsvarighet – för konkurrens. Kanalen är offentligt finansierad med hundra miljoner danska kronor årligen men ägs av Berlingske Media, ett av Danmarks största mediebolag.

          Bild: f.v. Ulrika Hyllert (Journalistförbundet), Thomas Mattsson (Expressen) och Cecilia Stegö Chilò (M)

Sedan starten har kanalen stadigt vuxit i lyssnarantal och sänder nyheter, kultur och inte minst omtalade satirprogram. Iben Maria, som tidigare arbetat många år inom det traditionella Public Service-företaget DR, menade att hon på Radio 24syv har större frihet att arbeta som journalist. Därtill menade hon att såväl effektivitet som kreativitet bättre kan uppnås på en liten radiokanal som Radio24syv.

Den danska modellen kommenterades sedan av Expressens chefredaktör Thomas Mattsson, journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert, f.d. kulturminster Cecilia Stegö Chilò och Bauer Medias vd Staffan Rosell.

Thomas Matsson tyckte det vore rimligt att ha en diskussion om hur Public Service-uppdraget kan stärkas genom att fler aktörer utför det, inte minst när det gäller att täcka hela landet och stärka den lokala journalistiken.

Bild: f.v. Mats Olin (NMI), Carl-Vincent Reimers (NMI) och Iben Maria Zeuthen (Radio24syv)

Ulrika Hyllert intog en mer kritisk inställning till modellen och menade att svensk Public Service redan utvecklats genom omfattande utläggning av radioproduktioner på produktionsbolag såsom ”Tredje statsmakten”. Därmed var det enligt henne svårt att jämföra Sverige och Danmark rakt av. Att ta pengar från Sveriges Radio för att finansiera Public Service-radio med en ny aktör vore fel väg att gå, menade hon.

Hyllert menade också att Radio24syv främst var en kanal som främst ”politiker och journalister” lyssnade på, vilket gav svar på tal av Iben Maria Zeuthen. ”Vi har 500 000 lyssnare i veckan. Så många journalister och politiker finns det inte i Danmark”, sa hon.

Cecilia Stegö Chilò poängterade att det behövs en bredare diskussion om Public Service-uppdraget och att teknikutvecklingen obönhörligen förändrar förutsättningarna för journalistik. Enligt henne behöver hela Public service-organisationen effektiviseras kraftigt. En miljard bör räcka enligt henne, jämfört med dagens 8 miljarder.

Diskussionen kom också in på skillnader mellan Danmark och Sverige i mediekultur. Cecilia Stegö Chilò menade att Danmark har en mycket mer entreprenöriell mediekultur där pluralismen i publicister är större medan Sverige mer är beroende kring några få stora aktörer. Radio24syv skulle enligt henne dock vara ett sätt för att i ett första skede stärka pluralismen i svensk public service.

Ladda ner NMI:s faktapapper om Radio24syv här.

Carl-Vincent Reimers

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *