Ekot tappar bort lyckade jobbmatchningar

Ekot rapporterar om att kommuner är missnöjda med att arbetsmarknadsåtgärder går till privata matchningsaktörer. Inslaget missar en rapport från Riksrevisionen som visar att Arbetsförmedlingens satsning på upphandlade matchningstjänster gett goda resultat.

 
Foto: Gabrielle Henderson/Unsplash

Igår rapporterade Ekot om att kommuner är missnöjda med att Arbetsförmedlingen avbrutit lokala samarbeten och projekt med syftet att skapa kommunala jobb till arbetslösa. Kommunerna uppger att Arbetsförmedlingen istället prioriterar att anvisa arbetslösa till upphandlade matchningstjänster som tjänsten STOM (Stöd och Matchning).

I Ekots rapportering intervjuas företrädare från kommunerna och ett privat matchningsföretag om hur de ser på förändringarna. I rapporteringen saknas dock både information om hur många arbetslösa som faktiskt deltar i de upphandlade tjänsterna och röster om hur effektiv reformen varit, trots uppgifterna som finns tillgängliga.

Förra året presenterade Riksrevisionen en rapport som visar att Arbetsförmedlingens matchningstjänst STOM gett goda resultat:

Den övergripande slutsatsen är att Arbetsförmedlingen i flera delar har utformat valfrihetssystemet för STOM så att det ger goda förutsättningar för att deltagarna så snabbt som möjligt ska få ett arbete eller påbörja studier.

Riksrevisionen konstaterar att Arbetsförmedlingen kan göra en rad förbättringar i systemet för att underlätta för de arbetssökande att hitta rätt leverantör och hitta förutsättningar för att följa upp och utveckla reformen.

Sveriges Radio rapporterar också i ett inslag från idag om hur bra kommunerna lyckats med att slussa in arbetslösa på arbetsmarknaden. Inslaget hänvisar till en forskningsrapport av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk forskning (IFAU), som undersökt det kommunala projektet Stockholmsjobb.

Resultatet visar att arbetssökande som blev anvisade ett jobb på en riktig arbetsplats, som till exempel inom äldreomsorgen, ökade sina chanser avsevärt till fortsatt arbete. De arbetssökande som däremot hänvisades till konstruerade jobb hade betydligt lägre chans att få fortsatt anställning.

NMI har sökt Ekot för en kommentar.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *