Expressen fylld av fel om äldreomsorg

Expressen har i några artiklar granskat äldreomsorgen inom företaget Attendo. Men Expressen slarvar med fakta och tidningens metoder kan ifrågasättas, särskilt när Expressen publicerar felaktigheter mot bättre vetande.

 
Den första artikeln publiceras den 30 december 2012 och inleds med en beskrivning av en person vars sår är angripet av maskar och vars ben amputeras. Det är en hemsk berättelse som Expressen förmedlar och ansvaret för eländet läggs på Attendo. Expressen skriver:

”Kvinnan i 95-årsåldern åkte akut från vårdhemmet Rosengården i Stockholm till Karolinska Universitetssjukhuset. Där upptäckte personalen att det kryllade av maskar i ett sår på hennes ben – som fick amputeras akut.”

Ingen som läser detta kan tro annat än att amputationen är relaterad till maskarna. Men det är inte sant, det finns inget sådant samband. Det var heller inte fråga om maskar utan om fluglarver, vilket kanske inte gör så stor skillnad utifrån vad en vanlig läsare uppfattar. Men från medicinsk utgångspunkt är skillnaden stor. Problem med fluglarver på sommaren är inte helt ovanliga och Socialstyrelsen menar att förekomsten av fluglarver i sår inte i sig visar på brister i sårbehandlingen.  Expressen behandlar inte denna problematik på ett seriöst sätt.

Den 3 januari återpublicerar Expressen den falska historien.

I den andra artikeln den 31 december påstår Expressen att var tredje av de äldre på Attendos äldreboende Vasen i Stockholm är undernärda. Rubriken lyder:

”Var tredje undernärd på äldreboendet”

Sanningen är att det är sex procent, vilket för det första är en jämförelsevis låg siffra och för det andra en klar förbättring sedan Attendo tog över driften av problemboendet i februari 2012.

Expressen kan ha missuppfattat statistiken, men när Expressen får felet påtalat och ändå väljer att den 3 januari publicera felaktigheterna igen är det riktigt dåligt.

I den tredje artikeln den 3 januari tar Expressen upp ett fall med en man på äldreboendet Vasen som sover på en madrass på golvet. Här menar Attendo att det är en lösning som är till för att skydda mannen från fall, medan en anhörig är mycket upprörd. Expressen sätter ett samband mellan denna händelse och den lunginflammation som mannen senare avlider av. Det finns inga medicinska belägg eller källor som pekar mot att detta stämmer.  Expressen har fått information av Attendo om att sambandet är falskt men väljer att publicera uppgifterna utan bemötande.

I anslutning till nyhetsartiklarna skriver Anna Bäsén två indignerade krönikor.

Det ska sägas att Attendo i efterhand fått allt större möjlighet att bemöta. Först på ett ohederligt sätt, bland annat den 3 januari där Expressen skriver ”Så svarar Attendo på Expressens avslöjanden”, men i själva verket inte presenterar bemötandet på ett rimligt rättvisande sätt, utan snarare upprepar felaktigheterna.

Attendo är påstridiga gällande bemötande och får den 4 januari lite större plats att försvara sig. Den 6 januari publicerar Expressen en debattartikel undertecknad av två Attendochefer som utförligt bemöter Expressens artiklar.

Att erbjuda plats för en gentemot nyhetsartiklar bemötande debattartikel är ovanligt i svensk dagspress och hedrande för Expressen.

Det ska också sägas att Attendo inte kan få innehållet i artiklarna prövade av Pressombudsmannen. Den rätten finns bara för privatpersoner.

MATS OLINInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *