Flera perspektiv om långtidsarbetslösheten

Långtidsarbetslösheten är ett växande problem i Sverige. I går släppte regeringen sin budget i vilken en rad satsningar på arbetsmarknaden och hur man ska få bukt med långtidsarbetslösheten presenterades. NMS snabbgranskning visar att i de medier där långtidsarbetslösheten fått utrymme har flera politiska röster hörts.

 
Långt ifrån arbetslös. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Långtidsarbetslösheten är ett växande problem som har förvärrats under coronapandemin. Just nu definieras cirka 188 000 personer som långtidsarbetslösa varav många är utrikesfödda, enligt Arbetsförmedlingen.

NMI har visat att nyhetsmedier sällan eller aldrig går till botten med vad långtidsarbetslösheten beror på eller hur den möjligen skulle kunna lösas. Ibland ges dessutom en ganska ljus bild av utvecklingen på arbetsmarknaden där man bortser från att långtidsarbetslösheten är rekordhög. Rapporteringen efter regeringens budget i måndags lyfter dock i flera fall upp långtidsarbetslösheten och regeringens förslag, även om det oftast saknas en djupare diskussion om exempelvis hur utbudet av jobb till unga och nyinvandrade ska kunna öka.

I regeringens budget tillförs 8 miljarder kronor till olika insatser på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om att utöka Arbetsförmedlingens närvaro på fler orter, fler matchnings- och extratjänster, introduktionsjobb och etableringstjänster för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

I Sveriges Radios olika fördjupande nyhetssändningar får problemet med den växande långtidsarbetslösheten relativt stort utrymme. I P1 morgon diskuterar Finansminister Magdalena Andersson och Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson budgetens innehåll. Även Studio Ett ger utrymme för frågan.

Det presenteras en klar bild av de politiska skiljelinjerna i hur problemet ska hanteras. Regeringen företrädd av Magdalena Andersson försvarar satsningarna och de riktade förslag som ligger på bordet medan oppositionen vill se mer strukturella förändringar.

”Vi har riktade satsningar för till exempel utrikesfödda som saknar gymnasiekompetens. Att äldre ska kunna skola om sig eller att de som kommit till Sverige sent i livet ska kunna få en praktikplats som till exempel vårdbiträde”, uppgav Magdalena Andersson.

”Den typen av åtgärder som finns i budgeten kommer inte att minska arbetslösheten. Det måste bli mer lönsamt att arbeta kontra ta bidrag så att det lönar sig att arbeta för en familj. Kostanden för att anställa långtidsarbetslösa måste bli lägre”, menade Elisabeth Svantesson.

Sveriges Televisions nyhetsprogram Aktuellt låter Magdalena Andersson och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson debattera budgeten och i den diskussionen tas även frågan om hur Sverige ska få bukt med långtidsarbetslösheten upp. Även här fick tittarna en bild av hur partierna står i frågan.

Rapport nämner i sin huvudsändning att 8 miljarder kronor satsas på arbetsmarknaden och att särskilt fokus ligger på unga, utrikes födda och långtidsarbetslösa. I inslaget får företrädare för oppositionen komma till tals och långtidsarbetslösheten nämns som ett stort problem som regeringens budget inte tillräckligt adresserar.

Svenska Dagbladet låter en rad partiföreträdare komma till tals och långtidsarbetslösheten är enligt KD:s ekonomipolitiska talesperson Jakob Forssmed ett stort problem som regeringen inte adresserar tillräckligt.

Dagens Nyheter går inte närmare in på frågan utan konstaterar att regeringen satsar 8 miljarder kronor på arbetsmarknaden och att långtidsarbetslösheten ska kommas åt via den satsningen.

På det hela får  det växande problemet med långtidsarbetslösheten uppmärksamhet i den mediala diskussionen kring budgeten.

Näringslivets Medieinstitut har i en rapport granskat hur tre nyhetsmedier rapporterat om långtidsarbetslösheten bland lågutbildade och utrikesfödda under augusti. Den visar att trots att många tillfällen gavs att gå djupare in i ämnet missade medierna cahnsen.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *