Företagen rättslösa gentemot medier

Näringslivets medieinstitut presenterar idag tre fall som beskriver hur Göteborgs-Postens, Tv4:s och Sydsvenskans publiceringar av spekulativa eller felaktiga uppgifter lett till ekonomisk skada för de företag som anklagats för fusk och brott.

 
Ingen-Rattvisa-1

Vad händer om medier publicerar osanna eller ogrundade uppgifter om ett företag som leder till stor ekonomisk skada? Ingenting, är svaret. Företagen är rättslösa och har ingen möjlighet att få kompensation för den skada som publicerade falska uppgifter kan få, oavsett hur stor den är. Det gäller även föreningar, myndigheter och alla andra juridiska personer.

Vad  de tre fallen visar är att företagen drabbats av skada och protesterat kraftfullt. I ett av fallen har de anklagande uppgifterna inte prövats överhuvudtaget. I två av fallen har uppgifterna underkänts av Pressens Opinionsnämnd respektive Granskningsnämnden, men det leder inte ens till någon diskussion om skadans storlek, än mindre till kompensation.

NMI:s slutsats är att skyddet mot ekonomisk skada baserad på publicering av felaktiga uppgifter, av medier med ansvarig utgivare, är obefintligt i Sverige. Det är en orimlig ordning som bidrar till att urholka förtroendet för medierna.

Läs om slutstserna på Smejdan.

Läs de tre fallen:

TV4 saknade stöd för anklagelse om förfalskning

Sydsvenskan publicerade ogrundad brottsanklagelse

Göteborgs-Posten saknade fog för fuskanklagelser

Mats Olin1 kommentar


  1. […] ostraffat. Denna brist på rättsmedel vid förtal av juridiska personer skadar företagen, vilket Näringslivets medieinstitut har rapporterat om vid flera […]


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *