GP låter missvisande påståenden om kärnkraft och vindkraft passera

När Göteborgs-Posten intervjuar energiministern Khashayar Farmanbar ställs inga frågor om hur hur nedläggningen av kärnkraft i södra Sverige påverkat elpriserna trots att det finns en färsk rapport som visar att de hade varit betydligt lägre om kärnkraftverken inte lagts ned. Inte heller lyfter GP det faktum att statens ansvariga myndighet Svenska kraftnät understrykit att det inte kommer att räcka med vindkraft för ett stabilt elsystem.

 
Vindkraft till havs. Foto: Vattenfall.

I en artikel i dagens Göteborgs-Posten intervjuar reportern Anette Holmqvist energiministern Khashayar Farmanbar. I artikeln lyfter reportern upp att regeringen fått kritik av oppositionen för att luta sig för mycket mot utbyggnaden av den icke-planerbara vindkraften. Den vill också se större satsningar på framtida planerbar kärnkraft.

”Farmanbar fnyser åt kritiken”, skriver GP.

Men det är inte bara den politiska oppositionen som vill mer planerbar produktion i kraftsystemet. Svenska kraftnät har i flera år påpekat att det svenska elsystemet behöver mer planerbar produktion, dock inte nödvändigtvis kärnkraft, för att kompensera för att den icke-planerbara produktionen, det vill säga vindkraften, inte i samma grad levererar viktiga stöd- och balanseringstjänster till elsystemet. Svenska kraftnät har även varnat för allvarliga konsekvenser för elsystemet.

I sin senaste systemutvecklingsplan skriver Svenska kraftnät:

”Utifrån ett helhetsperspektiv för kraftsystemet, där exempelvis även behoven för att upprätthålla systemstabiliteten beaktas, blir flexibel elanvändning, lagring och lagring i kombination med oplanerbar elproduktion inte tillräckligt för att klara omställningen av kraftsystemet. Ett tillskott av planerbar elproduktion kommer också att behövas”.

GP:s reporter ställer inga frågor om Svenska kraftnäts önskan eller om det var klokt att lägga ned Ringhals 1 och 2 med tanke på den effektbrist som uppstått i södra Sverige.

Khashayar Farmanbar får i GP även utan motfrågor förklara att de rekordhöga elpriserna beror på att Vladimir Putin strypt gasflödet till Europa. Men nyligen släppte forskningsinstitutet Energiforsk en rapport som visar att elpriserna skulle ha varit mellan 30-50 procent lägre i södra Sverige om de båda kärnkraftverken fått stå kvar. Energiforsks rapport får sägas vara den mest gedigna genomgången av frågan som finns tillgänglig.

NMI har i flera artiklar visat att de stora medierna i princip aldrig ställer frågor om eller granskar hur den stora utbyggnaden av icke-planerbar vindkraft påverkar det svenska elsystemet eller om hur Svenska kraftnät ser på saken.

Martin Berg

Mediegranskare

1 kommentar


  1. Kalle skriver:

    Elforsks rapport är endast gedigen när det gäller den delen där R1 och R2 körts vidare. Hela delen med vindkraft är ett fullständigt verklighets scenario som bara handlar om vindkrafts-propaganda. Alla antaganen är extrem bluff och saknar helt kontakt med verklgliehten.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *