Håkansdotter: ”slutsatser fick stå helt oemotsagda”

Hur bra var medierapporteringen om kritiken mot "det gröna stålet" förra veckan? NMI frågade dels rapportförfattaren Magnus Henreksson dels H2 Green Steels Lina Håkansdotter.

 
Porsche planerar att använda stål från H2 Green Steel.

– Jag tycker media har brustit på två sätt när det gäller rapporteringen kring David Sundéns och Magnus Henreksons rapport ”från brunt till grönt”. För det första att media redogjorde för rapportens slutsatser helt okommenterade när den släpptes.  Och för det andra att media inte intresserat sig för vilka som finansierar rapporten.

Det säger Lina Håkansdotter som är ansvarig för hållbarhet och samhällskontakter på H2 Green Steel.

Läs också vad Magnus Henreksson säger om medierna.

Lina Håkansdotter

Onsdagen den 8 november släppte Skandinaviska policyinstitutet en kritisk rapport om de stora industrisatsningarna på produktion av grönt eller fossilfritt stål, varav H2 Green Steel är den ena.

NMI frågade Lina Håkansdotter om hur hon upplevt mediernas agerande i samband med att rapporten släpptes.

Hennes främsta kritik gäller bristen på granskning från media. När rapporten släpptes publicerades dess slutsatser omedelbart utan att kommenteras.

–  “Blytung kritik: Forskare dömer ut gröna jätteprojekten” var Dagens Industris första rubrik i en artikel som publicerades simultant med att rapporten presenterades. Rapportens slutsatser fick i artikeln stå helt oemotsagda. Senare kom en mer balanserad artikel.  Jag förstår att det måste gå fort, men samtidigt var ju Henreksons uppfattningar om både oss och de andra projekten för fossilfritt stål väl kända sedan tidigare.

– Nu blev media inledningsvis en megafon för dem som är kritiska till oss och andra aktörer som vill verkliggöra klimatomställningen av stålindustrin. En viktig lärdom är att rapporter som denna kan vara mycket åsiktsdrivna, även om författarna till rapporten är akademiker.

En aspekt som Lina Håkansdotter tycker att media borde snappat upp innan sin publicering var att priset för att släppa ut koldioxid inte finns med i analysen. Det är väl känt att CO2-priset kommer öka snabbt och därmed omöjliggöra traditionell stålproduktion. Det är avgörande fakta för att kunna dra slutsatser om lönsamhet och marknadsutsikter för grön stålproduktion.

– Och till sist tycker jag det är märkligt att media inte har granskat vilka som står som finansiärer till rapporten, vad har de för egna intressen att driva dessa åsikter och varför vill vissa av dem inte skylta med namn? 

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *