Inga kritiska journalistfrågor om elsystemet när regeringen presenterade kraftpaket

När regeringen igår presenterade sitt kraftpaket för hur Sverige ska klara elektrifieringen och den gröna omställningen uteblev kritiska frågor om elsystemet. NMI har i flera granskningar visat att de stora medierna missar att elsystemet är beroende av att alla delar hänger ihop.

 
Annika Strandhäll och Khashayar Farmanbar vid gårdagens presskonferens.

På en presskonferens igår  presenterade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och energiminister Khashayar Farmanbar ett kraftpaket för energipolitiken. Det var en bred palett av utredningar som nu ska tillsättas för samtliga kraftslag.

Regeringen vill till exempel att alla byggnader som kan ska bidra med solkraft. Tillståndsprocesserna för vindkraften måste halveras. Energimyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en fjärr- och kraftvärmestrategi. Vattenkraften ska stärkas och Strålskyddsmyndigheten har fått i uppdrag att titta på regelverk och andra åtgärder för  kärnkraften.

Man passade också på att bjuda in samtliga partier till energipolitiska samtal efter valet.

NMI har i flera artiklar visat att de stora medierna missat att rapportera om att Sverige har ett elsystem som fungerar som bäst under ett antal förutsättningar samt att de olika kraftslagen påverkar systemets funktion.

Svenska kraftnät har till exempel upprepade gånger varnat för att om elsystemet inte tillförs mer planerbar elproduktion samtidigt som en ökad andel väderberoende produktion fasas in så kan det leda till stora problem för elsystemet.

På lång sikt är planen att energibehovet ska lösas med en stor utbyggnad av havsbaserad vindkraft men de medier som närvarade på presskonferensen ställde inga frågor om hur det ska lösas på kort sikt.

Man ställde heller inga frågor om vad som händer de dagar eller veckor det inte blåser. De rekordhöga elpriserna som uppmättes i början av veckan i södra och mellersta Sverige berodde bland annat på väldigt svaga vindar.

Regeringen kan också redan idag ta initiativ till att möjliggöra för kärnkraft på fler platser Sverige. Framförallt för så kallade SMR-reaktorer där den största investeringsviljan finns. Vattenfall har till exempel öppnat för sådana investeringar. Ingen av de närvarande medierna  lyfte den frågan.

Flera närvarande medier ställde frågor om de höga elpriserna. Men ingen om regeringen är beredd att se över den skatt på 45 öre inklusive moms som idag tas ut per kilowattimme el.

Medierna uppmärksammade också att regeringen var tydliga med att kärnkraften är ett alternativ i framtiden. Ingen ställde dock några frågor om den politiska process som resulterade i att kärnkraftverken Ringhals 1 och 2 nyligen avvecklades och klokheten i det.

 

Dessa frågor ställde de närvarande medierna:

Svenska Dagbladet:

 • Nya regler för kärnkraft. Ni går alltså på oppositionens linje och kan tänka er flera reaktorer än dom 10 som skulle få ersättas tidigare, också på andra platser än där det finns reaktorer idag. Är ni öppna för alla de möjligheterna?
 • Bara för att förtydliga, för tidigare när man har pratat med er har man fått intrycket att ni tycker att kärnkraft ska få finnas kvar, men med utbyggnaden har ni pratat mer om vindkraften och utbyggnaden till havs, och andra förnybara källor. Det känns som ett visst skifte i er kommunikation. Tydligare öppnar inte bara för att behålla befintlig kärnkraft utan för att driva på att bygga ny om det behövs. Är det en förändring?

Tv4:

 • Regeringen vill utreda möjligheten att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader. Vill ni tvinga näringslivet att installera solceller?
 • Och vem ska betala för solcellerna?
 • Är kärnkraft hållbart tycker ni?

Expressen Tv:

 • Experter spår att det blir ett så kallat plånboksval i höst. Ser ni att med de här att ni gör tillräckligt för att väljarna ska övertygas om att regeringen kan motverka den dyra elen i Sverige?
 • Elen är dyr nu och har varit dyr under ett tag. Tar inte alla förslag som ni presenterar här ganska lång tid innan de implementeras och gör skillnad på elpriserna?
 • Och ni säger att det är ett kraftpaket. Kunde ni inte ha lagt fram det tidigare,  alltså innan så här svåra konsekvenser som vi ser nu på grund av Rysslands brutala invasion av Ukraina när ni ändå suttit i två mandatperioder?

Altinget:

 • Ni sa att ni är beredda att stärka vattenkraften Apropå de här energipolitiska samtalen. Vad menar ni med det?
 • Och vad är att stärka vattenkraften utifrån vad man har idag. Det är inte helt okontroversiellt?
 • Apropå solpaneler på byggnader. Hur mycket skulle det kunna ge. Är det något som skulle kunna göra skillnad eller är det mer en symbolfråga?
 • Hur ser ni på möjligheterna att få samtliga partier till bordet. Alla är ju inte öppna för allt om man säger så?

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *