Medierna struntar i tung forskningsstudie om skogens klimatnytta

En ny gedigen internationell studie visar att en aktivt brukad skog leder till att kolförrådet ökar. Det borde väcka de stora redaktionernas intresse men än så länge har har det varit tyst. NMI har flera gånger visat att de stora medierna tenderar att framställa det svenska skogsbruket som dåligt för miljön.

 
Foto Kayla Warner från Unsplash

En ny internationell forskningsrapport visar att kolförrådet ökar i de mest intensivt brukade boreala skogslandskapen samtidigt som det är mer eller mindre oförändrat i de mindre intensivt brukade skogar. I de mindre intensivt skogarna är kolförlusterna högre främst beroende på av förekomsten av fler skogsbränder.

”Resultatet motsäger tesen att skogsavverkning orsakar en så kallad ”kolskuld”, som på sikt skulle leda till ett minskat förråd av kol. Rapporten stödjer alltså inte påståenden om att obrukade skogar gör störst klimat nytta”, säger Peter Högberg, som är professor i skoglig marklära vid SLU och som lett arbetet med rapporten”

Johan Sonesson, seniorforskare på Skogforsk, menar att studien är väl underbyggd och att slutsatserna är solida.

– Det måsta man säga att den är. Den täcker de stora boreala barrskogsområdena på jordens norra hemisfär och tittar man på de forskare som är inblandade i studien är det tunga namn inom skogsskötsel och forskningen kring skogarnas kolupptag. Studien bygger också på vedertagen officiell statistik från respektive land som vi har bra koll på.

Frågan om skogen gör bäst klimatnytta genom att aktivt brukas eller stå kvar och användas som kolsänka är ett ämne som hett diskuterats den senaste tiden. Inte minst efter att EU föreslagit att den svenska skogen i högra utsträckning bör lämnas orörd för att tjäna som kolsänka.

Trots att det handlar om en gedigen forskningsrapport som kommer fram till att det boreala skogslandskapen gör bäst klimatnytta då de brukas har de stora mediernas klimatredaktioner än så länge inte rapporterat om den. Annika Mossing på SLU:s kommunikationsavdelning uppger dock att flera medieredaktioner hört av sig och visar intresse för studien.

NMI har i flera granskningar visat att de stora medierna snarare tenderar att framställa det aktiva skogsbruket som negativs och dåligt för klimatet. Förra året  granskade  NMI till exempel SVT:s och Smålandspostens rapportering om skogsbruk i förhållande till klimat och slutsatsen var att SVT:s övergripande gestaltning av det svenska skogsbruket var att det är negativt för miljön.

Även SVT:s dokumentärserie Slaget om Skogen som sändes i höstas mottog stark kritik för bristande faktagranskning som sedan användes för att kritiskt ”problematisera” skogens klimatnytta. Här blandade man dock bort korten i så hög grad att flera tunga forskningsinstitutioner såg sig tvungna att gå ut och rätta SVT:s uppgifter. SLU:s

Men det har också gjorts bra journalistik i ämnet. Sveriges Radios vetenskapsprogram Klotet har till exempel ett antal gånger lyft den brukade skogens roll i att binda kol.

Den nya rapporten är resultat av ett uppdrag som gavs vid ett ministermöte i Haparanda 2018 och som inbegrep sex länder: USA, Kanada, Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Uppdraget att genomföra forskningen gavs till IBFRA vilket är en organisation som förenar skogsforskningsinstitutioner i den boreala zonen och där SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) medverkar.

Martin Berg

Mediegranskare

1 kommentar


  1. Dag Lindgren skriver:

    En åsikt på twitter om rapporten, som troligen reflekterar många medias inställning.
    ”Sorglig lobby-produkt som syftar till att rättfärdiga den svenska rovdriften och utarmningen av våra skogar. Misstänker beställningsjobb som moteld mot EUs ifrågasättande.”


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *