Mediers favoritexpert på civil olydnad har tydlig agenda

Mediernas mest anlitade expert på civil olydnad som kommenterar bland annat klimataktioner har ett starkt engagemang i frågan och argumenterar ofta för varför metoden är bra och effektiv.

 
Matttias Wahström medverkar i Studio Ett.

NMI har tidigare undersökt hur medier rapporterar om klimataktioner med inslag av civil olydnad och konstaterat att vinkeln ofta är okritisk eller påfallande positiv.

I de reportagen är chansen stor att sociologen Mattias Wahlström dyker upp som expert. Han är medias absoluta favoritforskare när det gäller civil olydnad. Vad som aldrig nämns är att han också är engagerad debattör på området som konsekvent försvarar civil olydnad som metod.

Vid en sökning hittar NMI ett fyrtiotal inslag där han medverkar från DN, SvT, SvT och SR mellan 2014 och 2023. I den absoluta majoriteten av inslagen kommenterar han olika nyheter om klimataktioner eller uttalar sig som expert i artiklar som handlar om civil olydnad. 

Wahlström deltagande är motiverat. Han är forskare på området och universitetslektor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Men i många av inslagen är Wahlström välvilligt inställd till aktivister som använder civil olydnad som politisk metod. Han också har skrivit ett antal debattartiklar där detta tydligt framgår och som till och med uttrycker stöd för den autonoma vänstern. Redan 2014 uppmärksammades detta av Uppdrag Granskning i ett program där den autonoma vänsterns våldsideologi och våldsanvändning granskades. 

Så här skriver Wahlström och ett antal medförfattare på DN-debatt 2014-04-05: 

“Detta gäller främst den i utredningen utpekade ”autonoma vänstern”, vars ideologi präglas av krav på mer demokrati och bättre villkor för underordnade grupper som invandrare, kvinnor och HBTQ-personer.” 

På DN-debatt 2015-03-22 återkommer temat:  

“Då den utformas som civil olydnad bygger den konfrontativa handlingen på öppenhet. Den är en symbolisk handling som syftar på att peka på orättvisor eller förtryck i syfte att få till stånd debatt och i förlängningen förändring. Sådana aktioner har varit ett viktigt element inte bara för att bekämpa diktaturer.” 

Även på senare tid har han medverkat i debattartiklar med en positiv syn på civil olydnad. Här på DN Debatt 2019-05-22:  

“Oavsett om skolstrejkerna fortsätter eller ebbar ut så har deltagarna nu övat sina färdigheter i mobilisering och står bättre rustade att engagera sig framöver. Kanske håller en ovanligt politiskt aktiv generation på att träda fram, som på olika sätt och i olika konstellationer kommer att höras framöver .” 

Wahlström används alltså som expert av flera redaktioner utan att hans ställningstaganden förklaras och han är den absolut mest anlitade auktoriteten i sammanhanget. 

Att Wahlström förekommer är inte förvånande men däremot att han framställs som oberoende expert trots sin roll som debattör med tydlig sympati för civil olydnad och den autonoma vänstern. En ytterligare observation är att Wahlström, såvitt NMI har kunnat finna, aldrig ställs mot röster som har en en annan syn på aktivism baserad på civil olydnad.  

***

Exempel på publiceringar

DN Debatt 2014-04-05 

“Förslag mot extremism hotar demokratisk grund” 

“Detta gäller främst den i utredningen utpekade ”autonoma vänstern”, vars ideologi präglas av krav på mer demokrati och bättre villkor för underordnade grupper som invandrare, kvinnor och HBTQ-personer. Vari ligger det demokratipedagogiska att myndighetspersoner behandlar ungdomar som vill ha stärkta rättigheter för dessa grupper, eller vill att fler samhällssfärer ska demokratiseras, som ett potentiellt extremisthot?” 

 

DN 2022-01-05 

“Därför bryter psykologen och kommunpolitikern mot lagen i klimatkrisens namn” 

“Hur ser han då som forskare på de strömningar inom klimatrörelsen som förespråkar ännu mer radikala metoder, med sabotage och liknande? 

[…] 

— Om man bortser helt från den moraliska aspekten, huruvida det är rätt eller inte, så kan man konstatera att det finns historiska exempel på att det kan hjälpa den bredare rörelsen att få större gehör. 

– Men det kan också vara en väldigt riskfylld strategi, eftersom man riskerar att stämplas som terrorist. Det kan försätta hela den bredare rörelsen i en mycket problematisk situation och ge kraftiga bakslag så att hela rörelsen tappar i sympati, tillägger han. 

Hur bedömer du sannolikheten för att klimatrörelsen skulle radikaliseras och bli våldsam? 

– När det gäller grupper som Extinction Rebellion tror jag att det är en väldigt liten risk.” 

 

DN 2022-07-21 

“När konsten blir klimataktivisternas nya måltavla” 

“Det är innovativt överraskande, men jag tycker inte att det är jätteförvånande att man gör det här. 

[…] 

Så funkar det med protester. Man får mer uppmärksamhet om man gör någonting som uppfattas som nytt, än om man gör något som är konventionellt och förutsägbart som att exempelvis gå på en demonstration. 

[…] 

Sedan är det kanske många som blir provocerande och som inte ser poängen när de läser om det. Men man kan ändå säga att händelser som detta sätter klimatfrågan på agendan och håller liv i diskussionen.” 

 

3DN 2022-09-11 

“Forskare om fastlimmade klimataktivister: ”Måste ständigt vara innovativa”” 

“För klimatrörelsens del handlar det om att ständigt vara innovativ i att utveckla olika metoder för att få genomslag. Om man gör samma typ av protest under en lång tid får den efter hand inte lika stor medial uppmärksamhet. 

[…] 

Det är ett försök att lyfta klimatfrågan som konkurrerar med ett antal andra stora frågor. En spektakulär och uppseendeväckande aktion är ett sätt att bidra till att hålla frågan aktuell.” 

 

 SvD 2022-11-07 

”Pappa, du kanske sitter i fängelse på julafton” 

“Enligt Mattias Wahlström, även han forskare inom sociologi vid Göteborgs universitet, så lär vi se fler aktioner av den här typen.  

– Ja, för det mesta tyder på att vi kommer ha fortsatta klimatförändringar och fortsatt höga utsläpp av växthusgaser. Då kommer det finnas människor som vill kämpa mot det och som hittar sätt att protestera på för att få uppmärksamhet, säger han. 

Just uppmärksamheten är central enligt de experter som SvD talat med. Även om civil olydnad väcker ilska hos delar av opinionen och fördöms av politiker så kan den ge resultat. 

– Det sätter frågan på agendan och politiker tvingas förhålla sig till den. Ingen missar klimatfrågan när de hört om aktionerna, säger Mattias Wahlström.” 

 SvT 2023-01-17 

”Större mobiliseringar – och radikalare” 

“Klimataktvismen måste hela tiden hitta nya oväntade strategier för att kunna överraska och få genomslag.  

[…] 

Men större mobiliseringar är nog att räkna med, tror sociologen Mattias Wahlström från Göteborgs universitet. Han lyfter exempelvis Extinction Rebellion. Rörelsens brittiska gren meddelande nyligen att de slutar med vägblockader, för att organisera en större protest utanför brittiska parlamentet i april. 

– Det är dock inte givet att Extinction Rebellion i andra länder väljer att följa samma strategi, säger han.” 

 

DN 2023-10-11 

“Forskare: Extinction Rebellion utgör ingen säkerhetsrisk mot ministrar” 

“Jag tvivlar starkt på att Säpo skulle göra bedömningen att XR-medlemmar utgör en risk för ministrars personliga säkerhet. Exctinction Rebellion är en grupp som väldigt tydligt profilerat sig mot icke-våld och har inte någon historik eller retorik som handlar om våld mot personer…” 

 

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *