NMI anmäler SVT

Jag har arbetat med mediegranskning i tio år men aldrig anmält en enda publicering till vare sig Pressombudsmannen (då måste man själv ha lidit publicistisk skada) eller till Granskningsnämnden för radio och tv (dit kan vem som helst anmäla vad som helst).

 
praxissamling

Skälet är enkelt: vi – NMI och tidigare Timbro medieinstitut – har som syfte att granska journalistik och även det medieetiska system som övervakar och sätter gränser för journalistiken. Skulle vi anmäla allt som vi har synpunkter på skulle det dels bli väldigt många ärenden (men bara i Granskningsnämnden) dels skulle vi bli en part i målen som vi snarare vill beskriva och undersöka. Det skulle försämra våra möjligheter att granska.

Bild: Granskningsnämndens praxissamling

Vid några tillfällen har vi givit råd till enskilda när det gäller att anmäla till både Granskningsnämnden och till Pressombudsmannen. Det ligger också i vårt uppdrag. Några gånger har det lett till fällning, andra gånger inte.

Nu har vi beslutat att göra ett undantag. NMI anmäler programdirektören Jan Helins eget program i SVT: Fönster mot medievärlden. Skälet är att programmet som skulle handla om arbetsmarknadsjournalistiken blev en partsinlaga i en kontroversiell fråga och som bland annat drev tesen att det svenska arbetslivet generellt blivit mycket otryggare. Läs Carl-Vincent Reimers artikel, där även Jan Helin svarar på kritiken.

Arbetsmarknadens påstådda ökande otrygghet är ett tema som vi undersökt tidigare, och kunnat visa att exempelvis SVT inte har kunnat hålla sig neutralt i omdebatterade frågeställningar. Journalisters vurm för att förmedla bilder av ”den otrygga arbetsmarknaden” kan möjligen bero på deras egna erfarenheter av sina arbetsgivare.

Tidigare undersökte Timbro medieinstitut Granskningsnämndens beslut när det gäller kravet på saklighet. Det ledde till slutsatsen att Granskningsnämnden fattar beslut om huruvida olika inslag är sakliga utan att överhuvudtaget undersöka sakläget. Beslutens värde kan ifrågasättas. Granskningsnämndens ordförande kommenterade: ”Vi är inte detektiver”. TMI menade att Granskningsnämnden borde läggas ner, vilket fortfarande är en rimlig slutsats. Prövningen borde, som mediebranschen inklusive SVT och SR föreslagit, lyftas över till en medieombudsman. Med det tillägget att kravet på saklighet borde få ökad vikt i prövningen, anser NMI.

Den här anmälan – som handlar om kravet på opartiskhet – är alltså ett undantag och NMI avser att även fortsättningsvis undvika att anmäla. Men vi vill med den här anmälan kunna beskriva hur prövningen i ett enskilt fall fortskrider, möjligen kunna dra slutsatser om hur Granskningsnämnden arbetar och också kännas oss fria att tycka till om det beslut som Granskningsnämnden till slut kommer att fatta. Det lär ta några månader tills vi är där.

För att ladda ner anmälan mot SVT i pdf, klicka här.

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *